Aula d'Anglès Presencial

 


Cursos des del nivell inicial fins a l’avançat

Grups reduïts amb professorat nadiu

 

 Al Col·legi tenim un programa d'anglès de sis nivells que van des del nivell A1 per a principiants fins a nivell C1 per a estudiants avançats.  Cada nivell consta de 80 hores dividides en dos mòduls de quaranta hores. Els nostres cursos presencials són compatibles amb els nostres cursos en línia. 

Els cursos estan reconeguts dintre del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament.

Aquesta activitat no condueix directament a cap titulació oficial.

Cal assistir al 80% d’hores per obtenir el certificat.

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.

Si un curs no arriba al mínim establert d’inscrits, s’haurà d’anul·lar. Només en aquest cas es retornarà l’import de la matrícula.

Els llibres de text no s'inclouen en el preu del curs.

Les persones en atur tindran un 20% de descompte en el preu dels cursos. Caldrà que ens presentin el document original d’estar inscrits a l’INEM en el moment de fer la inscripció, que en aquest cas haurà de ser presencial a la seu del Col·legi.

Si vols saber quin és el teu nivell actual d'anglès, pots fer aquesta prova.

 

Els cursos són bonificables a través de la Fundación Tripartita. Per a més informació: formacio@cdl.cat

 Cursos presencials d'anglès

    Títol Professorat Data i hora  
182211 Anglès A1 Part 2 Martin Delaney Boland del 6 de febrer al 5 de juny. De 18:00 a 20:30 +Info
182213 Anglès B1 Part 2 Caroline Ferris del 19 de febrer a l'18 de juny. De 18:00 a 20:30 +Info
182214 Anglès B1.2 Part 2 Martin Delaney Boland del 5 de febrer a l'11 de juny. De 18:00 a 20:30 +Info
182216 Anglès C1 Part 2 Martin Delaney Boland del 14 de febrer al 6 de juny. De 18:00 a 20:30 +Info