Aula d'Anglès Virtual

 


Cursos en línia

Hivern 2017-2018

CDL Touchtstone

Cursos de Cambridge University Press

Des del nivell inicial fins a l’avançat. Preparació per als exàmens del Cambridge First Cerficate.

Descripció dels cursos, tutories i feedback

Els cursos en línia Touchstone són molt innovadors. Es basen en el Cambridge International Corpus, una extensa base de dades de converses orals i textos escrits per desenvolupar un currículum basat en l’ús real de l’anglès.

Els cursos introdueixen tècniques de “gestió de conversa”, posen èmfasi especialment en l’aprenentatge de vocabulari i en les seves tècniques, i ofereixen oportunitats engrescadores per a la interacció personalitzada centrada en l’aprenent i en la realització de tasques.

El treball en línia proporciona una combinació única d’autoaprenentatge interactiu i realització de tasques que porten a la producció de textos (orals i escrits). Després, aquests textos es converteixen en la base per a la interacció en grup i el feedback del tutor.

Tutoria: Anna WikeNivells

Oferim cursos de tots els nivells, des de l’inicial fins a l’avançat, incloent-hi l’extensió d’exercicis per preparar els exàmens del Cambridge First Certificate.

Aquesta activitat no condueix directament a cap titulació oficial

Els cursos compten amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament

Calendari

Inscripcions fins el 16 de febrer, si és renovació fins el 22 de febrer.

Proves de nivell per als nous alumnes: del 16 al 22 de febrer.

Data límit per a sol·licitar canvi de nivell, alumnes nous, el 22 de febrer. posteriorment a aquesta data, els canvis tindran un recàrrec de 50 euros.

Inscripció 

Col·legiats: 150 euros/ no col·legiats: 200 euros

Important

Cal una dedicació mínima de 5 hores setmanals i respectar els terminis que va indicant el tutor.

Requisits tècnics

Amb la nova plataforma des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet podràs avançar en el teu curs. És igual que tinguis un PC, una tauleta o un smartphone amb IOS, Windows o Android.

* La plataforma és intuïtiva i amb un procés de registre senzill.
* Els alumnes poden veure el que passa en el Fòrum, Blogs i Wikis des de la pàgina principal.
* Inclou la funció d'anar directament al contingut del curs des del punt en que el vas deixar.
* Indicacions visuals del progrés realitzat

Trobareu més detalls en aquest link:

http://www.cambridgelms.org/main/p/frequentlyaskedquestions

Pagament fraccionat dels cursos

El carnet col·legial amb funcionalitats financeres permet fraccionar els pagaments dels cursos. Per a més informació truqueu-nos al 933170428.

Condicions especials per als aturats

Les persones en atur tindreu un 20% de descompte en el preu dels cursos. Caldrà que ens presenteu el document original que demostri que esteu  apuntats a l’INEM en el moment de fer la inscripció, que en aquest cas haurà de ser presencial a la seu del Col·legi.

Els cursos són bonificables a través de la Fundación Tripartita. Per a més informació: formacio@cdl.cat

Un cop feta la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula.

Touchstone Second Edition i el marc europeu comú de referència per a les llengües
Hivern 2017-2018

    Títol Professorat Data i hora  
182220 Cambridge Starter 2/2 (A1) – Touchstone 1B del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182221 Cambridge Elementary 2/2 (A2) – Touchstone 2B del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182222 Cambridge Preintermediate 2/2 (B1) – Touchstone 3B del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182223 Cambridge Intermediate 2/2 (B1+) – Touchstone 4B del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182224 Cambridge Upperintermediate 1/2 (B2) - Viewpoint 1A del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182225 Cambridge Upperintermediate 2/2 (B2) – Viewpoint 1B del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182226 Cambridge Advanced 1/2 (C1) – Viewpoint 2A del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182227 Cambridge Advanced 2/2 (C1) – Viewpoint 2B del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00 +Info
182228 Cambridge Intermediate1/2 (B+1) Touchstone 4A Del 28 de febrer al 10 de juliol. De 0:00 a 23:00 +Info