Centre Didàctic d'Humanitats

El Centre Didàctic d’Humanitats acull diversos grups de treball que es dediquen a la recerca didàctica i la confecció de crèdits variables.

També s’encarrega de la convocatòria i adjudicació del Premi de Filosofia Arnau de Vilanova, que s’atorga anualment i que està destinat a professors i alumnes de filosofia, tant d’ESO com de batxillerat. 

« tornar