Col·loqui Héloïse

El CDL és un dels organitzadors del Col·loqui Internacional Héloïse, amb el títol “Pedagogies de la democràcia i de la resistència a Europa al segle XX i avui dia”.

Aquest col·loqui se celebrarà a Barcelona del 7 al 9 de febrer de 2019 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

A més del Col·legi, formen part del comitè organitzador d’aquest col·loqui l’Associació de mestres Rosa Sensat, l’Association Héloïse, la Fundació Marta Mata, l’Institut d’Estudis Catalans i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana.

La construcció de les societats democràtiques a Europa és un procés que ara podria semblar que pertany al passat. Però sembla que té dificultats tenint en compte la progressió de les formes d’autoritarisme i el risc encara present de règims de tendència dictatorial. El manteniment i el progrés de la democràcia, tant avui com ahir, requereixen una atenció sostinguda a través de pedagogies que afavoreixin les pràctiques igualitàries, una voluntat de promoure el coneixement dels drets humans i una sensibilització permanent envers les virtuts democràtiques. Aquesta pedagogia de la democràcia és inseparable d’una educació directament orientada a la preparació i l’exercici d’una ciutadania activa. Apel·la a una societat basada en la pau, en la justícia i en la cohesió social.

Aquest col·loqui de Barcelona convida a replantejar aquests reptes a partir de les realitats concretes dels diferents països i regions i en els diversos entorns socials. A partir de l’anàlisi de situacions concretes, es proposa ajudar a dissenyar noves pistes per a la construcció, a través de l’educació i més en concret les pedagogies que es portin a terme, de l’Europa on ens agradaria viure.

La referència als itineraris personals i pedagògics de cinc grans pedagogs catalans com són Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster Rabés i Marta Mata Garriga ens ajudarà a entendre millor, a analitzar i a posar en valor tant la història com l’actualitat d’aquests pedagogs en el context contemporani. Aquest enfocament, per descomptat, s’associarà al coneixement de pedagogs contemporanis d’altres països i regions d’Europa.

Aquest col·loqui va destinat a mestres, professors, investigadors, estudiants, escoles públiques i concertades, xarxes per al canvi i la innovació.

Les comunicacions se centraran en quatre temes: pedagogies de la democràcia i de la resistència; ser docent i pedagog en una societat democràtica en crisi; recerca d’identitat, cohesió social i llengües, pluralisme i plurilingüisme en l’educació, i una educació democràtica: contribucions i respostes als nous reptes.

Consulteu-ne el programa en PDF.

Programa provisional


Dijous 7 de febrer
9-14 h
Recepció dels participants i lliurament dels documents
Visita a les escoles

Divendres 8 de febrer
9.15-10.45 h
Inauguració oficial a càrrec de  Xavier Riondet, Joandomènec Ros, Mireia Montané i Philippe Meirieu
Conferència 1: “Pedagogies de la democràcia i de la resistència a Europa al segle XX i avui dia”, a càrrec de Philippe Meirieu. Moderadora: Mireia Montané.

11.15-13 h
Conferència 2: “La història de l’educació a Catalunya: lluites, resistència i democràcia. Els cinc itineraris proposats a Catalunya”, a càrrec de Conrad Vilanou, Joan Soler i Sylvain Wagnon. Moderador: Jordi Garcia.

13-14.30 h
Comunicacions. Moderadors: Josep Gallifa i Francesc Martínez.

15.45-17.45 h
Taula rodona 1: “Ser docent en una societat democràtica en crisi”, a càrrec de Ferran Ruiz, Xavier Besalú, Anna Pagès, Begoña Román i Institut Martí Franquès. Moderadora: Francina Martí.

Dissabte 9 de febrer
9.15-10.45 h
Taula rodona 2: “Cohesió social i llengües”, a càrrec d’Anna Cabré, Martí Teixidó, Daniel Cassany, Xavier Vila i Mariona Casas. Moderadora: M. Gisbert.

11.15-13 h
Experiències d’escoles i institucions educatives. Moderadora: Carme Amorós.

13-14.30 h
Conferència 3: “L’escola de Ginebra: construccions internacionalistes polifòniques”, a càrrec de Rita Hofstetter i Frédéric Mole.
Sessió de cloenda, amb Xavier Riondet, Josep Gonzàlez-Agàpito, Francine Vaniscotte, Irene Balaguer, Josefina Cambra, Josep Gallifa, Joan Soler i Martí Teixidó.

 

 

Instruccions per presentar comunicacions


S’enviaran per correu electrònic (en format Word compatible per a les diverses versions o en pdf) a l’adreça electrònica següent: she@iec.cat

Caldrà fer-hi constar: títol, autor/s, institució de procedència, correu electrònic i un resum, amb una extensió mínima de 200 paraules i màxima de 400, en català, castellà, francès (Times New Roman de 10 punts, interlineat senzill).

Pel que fa al resum escrit de l’experiència, convé que s’hi inclogui: introducció (de què tracta l’experiència i per quin motiu és interessant); context (informació que ajudi a ubicar l’experiència i entendre’n els condicionants); mètode (en què consisteix l’experiència, fases, col·lectius implicats…); resultats (mostres que il·lustrin els resultats que s’estan assolint amb l’experiència), i, en darrer terme, discussió (comentaris valoratius, evolució, límits, futur de l’experiència…).

Tant les comunicacions com les experiències escolars o d’altres institucions educatives hauran de tenir una extensió màxima de 10.000 caràcters (si s’escau amb espais, notes i bibliografia inclosos), el tipus de lletra serà Times New Roman de 12 punts, interlineat 1,5, amb notes i citacions a peu de pàgina amb el cos de lletra de 10 punts i amb marges de 2,5 cm.

Si finalment ha estat acceptada, l’autor/els autors es compromet/en a estar present/s en el lloc i l’hora establerts per a la seva presentació oral.

La persona que presenta la comunicació o l’experiència haurà d’estar inscrita en el Col·loqui i, en el cas que sigui un text signat per diferents persones, almenys una d’elles hi haurà d’estar inscrita.

Totes les notificacions es realitzaran per correu electrònic, per la qual cosa és requisit indispensable indicar l’adreça de correu electrònic en la qual es vol rebre la comunicació amb el Comitè Científic.

L’acceptació o el rebuig de les comunicacions o les experiències es notificaran per correu electrònic a l’adreça indicada. Posteriorment s’informarà de l’espai i hora de l’exposició. Les normes de presentació i els detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i en enviaments següents.

L’enviament de la comunicació i l’experiència pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del Comitè Científic serà inapel·lable. L’organització podrà rebutjar totes aquelles que no s’adaptin a les consideracions exposades.

Calendari


15 d’octubre de 2018: Fi del termini per presentar textos sobre comunicacions i experiències.

15 de novembre de 2018: Resposta sobre l’acceptació de les propostes de comunicacions i experiències.

15 de gener de 2019: Fi del termini de pagament de la inscripció.

6-7-8 de febrer de 2019: Celebració de les Jornades.