« tornar

153200 - Lectura Fàcil: eina per fomentar la lectura i millorar la comunicació amb l'alumnat

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data del 6 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies x
Adreça Esc. Joan Pelegrí, c/Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ
Curs d’enfocament pràctic per capacitar el professorat que vulgui elaborar materials de Lectura Fàcil i treballar-los a l’aula per estimular la lectura i facilitar l’accés al coneixement, amb especial atenció a l’alumnat amb dificultats lectores.

OBJECTIUS
* Donar a conèixer el concepte i materials de LF com a eina per:
o  potenciar l’ensenyament de les estratègies i habilitats lectores
o  facilitar la comunicació entre el professorat i l’alumnat
o  fomentar el gust per la lectura
* Proporcionar les competències bàsiques per adaptar o elaborar materials LF adequats a l’alumnat
* Proporcionar una metodologia per dissenyar activitats a partir de materials LF

CONTINGUTS
* El concepte de LF: què és i a qui s’adreça
* Pautes per elaborar i adaptar materials LF
o Contingut, llenguatge i forma
o Criteris de llegibilitat i comprensibilitat
o Etapes del procés d’elaboració
* Recursos LF per a l’aula
o Disseny de textos curriculars
o Estratègies de comprensió lectora amb textos LF