« tornar

153203 - La creació de projectes digitals a l'aula de llengua (semipresencial)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Semipresencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mònica Castanyer Mora, Montse Paradeda Camòs
Data del 6 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies x
Adreça Esc. Joan Pelegrí, c/Consell de Cent, 14
Total hores 30
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€
Suplement15,00€

DESCRIPCIÓ
Curs per conèixer i potenciar l'ús d'eines digitals per a la creació de projectes a l'aula. Analitzar i reflexionar sobre els seus avantatges a nivell metodològic i com això es reflecteix en la motivació de l'alumne. Com utilitzar l'avaluació en línia.Treball en línia de 15 hores fins el 17 de juliol

BJECTIUS
* Conèixer, saber aplicar i potenciar l’ús d’eines i nous recursos digitals per a la creació de projectes a l’aula de llengua
* Conèixer i utilitzar la plataforma digital Moodle
* Analitzar i reflexionar sobre els principis metodològics i d’avaluació
* Utilitzar diferents eines d’avaluació en línia per qualificar l’alumne
* Reflexionar sobre la importància del treball cooperatiu i per projectes


CONTINGUTS
* Exemples de projectes digitals per a l’aula de llengua utilitzant eines 2.0. (Glogster, Voicethread, Screenr, Woices, Wikis, Forums, Windows Movie Maker, Vimeo)
* Com crear-los i integrar-los a la plataforma Moodle
* Aplicació de les eines que ofereix Moodle per a l'avaluació en línia des del punt de vista de l’alumne i del professor
L’ús de projectes digitals obre un ventall metodològic molt ampli i la possibilitat de treball cooperatiu. L’avaluació en línia (portfolio) i l’ús de diferents tipus d’avaluació –autoavaluació, avaluació dels iguals, avaluació numèrica (sumativa), per rúbriques (formativa)– amplia i complementa el perfil acadèmic de l’alumne.