« tornar

153204 - Interferències en el català (del castellà i l'anglès)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data del 6 al 10 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies x
Adreça Esc. Joan Pelegrí, c/Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ
Conèixer els tipus d’interferències produïdes en el català (principalment del castellà, però també de l’anglès) i disposar dels criteris i dels recursos (en línia o en paper) per evitar-les.

OBJECTIUS
* Definir les interferències com a canvi en les llengües en contacte
* Conèixer les causes de les interferències
* Conèixer els tipus de persones afectades per les interferències (bilingües, aprenents d’una segona llengua i traductors)
* Conèixer la casuística en els diversos plans de la llengua (fonètica, morfosintaxi i lèxic)
* Conèixer la tipologia dins de cada pla: substitució, importació, subestimació d’una distinció, etc.

CONTINGUTS
* Presentar i comentar la casuística des de les quatre capacitats: comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita i expressió escrita
* Oferir una àmplia casuística d’interferències per formes i plans de la llengua que permeti identificar-les en qualsevol context, ja sigui acadèmic o personal (exemples orals –ràdio o TV– i escrits)
* Oferir una àmplia llista de criteris i de recursos a l’abast (principalment en línia) que permetin resoldre tota classe d’interferències
* Estratègies didàctiques: dosificar en les classes de llengua els comentaris sobre les interferències per evitar actituds negatives