« tornar

153206 - “Entre la vinya i el fenollar amor me pres” (Ramon Llull)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies x
Adreça Esc. Joan Pelegrí, c/Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ
La commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull és un pretext positiu, que cal
aprofitar per fer present la seva figura a les aules. El curs pretén acostar-se a la personalitat i al
pensament d’aquest autor, alhora que voldria incidir breument en diferents aspectes de la seva
original obra literària.

OBJECTIUS
* Situar la figura del Llull en el context propi –regne de Mallorca, corona d’Aragó–, i en la projecció internacional que la seva trajectòria configura: la cristiandat, l’islam
* Analitzar la densitat de corrents i tendències que es creuen en la poesia
* Intent d’acostament al vessant místic: Llibre d’Amic e Amat
* Una narrativa original: la novel·la urbana. Romanç d’Evast i Blanquerna
* Dos doctrinals influents: Llibre de l’orde de cavalleria, Llibre de les bèsties

CONTINGUTS
El desenvolupament del programa i l’ anàlisi de diferents fragments de les lectures proposades a
 l’apartat anterior