« tornar

173215 - Teaching writing in the classroom successfully (en línia)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat On line
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data Del 3 al 21 de juliol. De 0:00 a 23:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça
Total hores 30
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

Curs en línia de 30 hores en llengua anglesa sobre l’expressió escrita en anglès per tal de donar eines als professors de llengua anglesa o de CLIL perquè puguin dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge i millorar la tasca docent. La llengua vehicular del curs serà l’anglès.

OBJECTIUS

  • Estudiar les diverses teories sobre l’expressió escrita i els seus elements amb les seves implicacions didàctiques i metodològiques per millorar la tasca docent
  • Introduir els tipus d’activitats d’expressió escrita i la seva aplicació pràctica
  • Estudiar els elements que constitueixen el procés d’expressió escrita i el seu impacte en l’ensenyament de la llengua estrangera
  • Dissenyar diferents activitats d’expressió escrita per afavorir el procés d’ensenyament i aprenentatge i la motivació de l’alumnat
  • Examinar els procediments per corregir i avaluar l’expressió escrita

CONTINGUTS

1. La importància de l’expressió escrita a l’aula d’anglès
2. El paper del professor en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita
3. Diverses teories sobre l’ensenyament de l’expressió escrita
4. Fases i elements del procés d’expressió escrita
a) Recollida d’informació
b) Planificació.
c) Redacció
d) Revisió
5. Tipus de textos escrits segons l’objectiu del text i a qui s’adreça: per ex., text informatiu, explicatiu, persuasiu (anuncia per vendre un producte...)
6.Tipus d’activitats per a la pràctica de l’expressió escrita i exemples per utilitzar a l’aula d’anglès
6. Avaluació i correcció de l’expressió escrita
7. Bibliografia sobre el tema.