« tornar

173409 - CSI. Estudiem F/Q amb recursos d'investigacions criminals (1) (en línia)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals
Modalitat On line
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Imma Ros Clavell, Mariona Bassedas Ballús
Data Del 3 al 21 de juliol. De 0:00 a 23:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça
Total hores 30
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per treballar els conceptes fonamentals presents en els currículums de les matèries de F/Q, contextualitzats en investigacions criminals. Cada tema introdueix un cas real i es resol aplicant conceptes de F/Q.

OBJECTIUS

  • Aproximar l’alumnat a les ciències experimentals mitjançant la motivació de la investigació criminal, que pressuposa l’ús de procediments del mètode científic
  • Conèixer, a través de la investigació criminal, els processos físics, químics i biològics que s’han d’utilitzar per acceptar o refusar una prova
  • Descobrir les característiques de la ciència i la seva aportació al món de la investigació criminal

CONTINGUTS

  • Introducció a la ciència forense: la matèria i les seves formes
  • Recollida i conservació de proves: el mètode científic. Errors
  • Pistes atòmiques: teoria atòmica
  • Proves químiques: tipus de compostos, base de les reaccions químiques i estequiometria
  • Contaminació. Solucions: propietats, composició. Àcids i bases
  • Explosions: lleis dels gasos