« tornar

173901 - Habilitats comunicatives (semipresencial)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Semipresencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Montserrat Pujol Canal
Data Del 3 al 7 de juliol. Sessions presencials: 3, 4, 5 i 7 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegri. Consell de Cent, 14 AULA: 301
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

De les nostres habilitats comunicatives orals depèn l’èxit de la nostra tasca. El coneixement i la pràctica de recursos comunicatius verbals i no verbals són imprescindibles per al bon desenvolupament de la nostra activitat professional.

OBJECTIUS

Dotar els docents de les eines necessàries per millorar la seva competència comunicativa, ocupin el càrrec que ocupin.

CONTINGUTS

El llenguatge no verbal: què ens va a favor? Què hem d’evitar?
• El cos: actituds, postures i moviments
• Gestos il·lustradors, gestos reguladors, gestos adaptadors
• Gestos facials: el somriure i la mirada

El llenguatge paraverbal
• La respiració
• El control de la veu
• L’entonació
• Les pauses i els silencis

El llenguatge verbal: el missatge
• Objectius: què pretenc? A qui ho presento? Quina estructura utilitzo?
• El discurs expositiu
• El discurs argumentatiu

La persuasió
• Convèncer més que vèncer: mostrar o demostrar
• La persuasió sana i efectiva

Saber escoltar
• Bases per a una escolta empàtica i activa
• Bases per fer-nos escoltar

• Recursos per a la comunicació a l’aula