« tornar

173906 - Trastorns d'aprenentatge: abordatge a l'aula

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Albert Bailón Gimeno, Diego Eroles Palacio
Data Del 3 al 7 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegri. Consell de Cent, 14 AULA: 309
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

És un curs orientat al professorat de primària i secundària interessat a conèixer i adquirir recursos i estratègies per atendre les necessitats de l'alumnat amb dificultats en els aprenentatges: dislèxia i TDAH.

OBJECTIUS

- Tenir els fonaments teòrics bàsics dels tipus de trastorns o dificultats que poden aparèixer als processos d’aprenentatge
- Saber identificar signes d’alerta que puguin fer sospitar de la presència de dificultats en l’alumnat relacionades amb els trastorns indicats
- Tenir la capacitat de identificar trastorns com ara la dislèxia, la disgrafia, la disortografia i la discalcúlia
- Tenir capacitat per dissenyar la resposta educativa més adient davant dels problemes en l’adquisició i domini del llenguatge escrit, i per adaptar-se a noves situacions
- Aprendre a posar en pràctica els coneixements teòrics per realitzar una intervenció a l’aula
- Poder disposar de les eines necessàries per informar els pares o familiars dels trastorns que pugui presentar un fill, i assessorar-los en conseqüència
- Conèixer les implicacions acadèmiques, personals, socials, psicològiques, etc. que aquests trastorns poden tenir sobre l’alumne

CONTINGUTS

1. Trastorns específics de l’aprenentatge
1.1. Dificultat en la lectura (dislèxia)
1.2. Dificultat en l’expressió escrita (disgrafia/disortografia)
1.3. Dificultat en matemàtiques (discalcúlia)

2. TDAH
2.1. L’adolescència
2.2. Mites i creences del TDAH
2.3. Definició de TDAH
2.4. Símptomes del TDAH
2.5. Prevalença
2.6. Evolució
2.7. Comorbiditat (altres problemes associats al TDAH)
2.8. Tractament multimodal
- Tractament psicològic
- Tractament farmacològic
- Tractament psicopedagògic

3. El TDAH dins de l’aula
3.1. Gestió de l’aula
3.2. Suport personalitzat i eines i estratègies educatives
3.3. Senyals d’alerta
3.4. Conclusions

4. Disseny d’un protocol d’observació de per a mestres d’educació primària i secundària: eficàcia en la detecció de signes d’alerta i pautes d’intervenció

5. Assessorament i intervenció de les famílies

6. Materials i metodologies de treball a l’aula