« tornar

173004 B - Nou currículum, noves programacions. Programar i avaluar per competències (No queden places)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Cipriano Olmos Hernández
Data del 10 al 14 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Rbla. Catalunya, 8 Col·legi de Llicenciats
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores95,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

El curs pretén donar una visió sintètica de la feina docent de programació i avaluació utilitzant les competències curriculars. S'establiran també conceptes bàsics per a la gestió d'aquests aspectes en l'activitat quotidiana del professorat.

OBJECTIUS

  • Fer practiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica el fet de programar l’activitat d’aula a l'ESO i al batxillerat (redacció d’objectius, selecció de continguts...)
  • Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial
  • Planificar activitats d’avaluació sobre alguna competència bàsica
  • Analitzar el treball fet per competències (sobretot l'avaluació) en alguns centres

CONTINGUTS

  • La programació de l’activitat a l’aula: la unitat didàctica
  • L’anàlisi dels elements curriculars a l’ensenyament secundari
  • L’adequació i redacció d’objectius i continguts
  • L’assoliment de competències
  • L'avaluació

L'examen crític d'alguns models de tractament competencial