« tornar

M1800 - Màster Mediació i gestió col·laborativa de conflictes

Tipus Mediació i gestió col·laborativa de conflictes
Àrea temàtica Mediació
Modalitat Semipresencial
Nivell Altres
Coordinador
Professorat
Data del 6 d'octubre del 2017 al 7 de juliol del 2018. De 16:00 a 20:30
Dies divendres i dissabte
Adreça Rbla. de Catalunya, 8: Col·legi de Llicenciats
Total hores 300
Preu
Col·legiat2.430,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores2.430,00€
No col·legiat2.700,00€

Màster Mediació i gestió col·laborativa de conflictes 2017-18
Programa i continguts

 

I.  Part general o mòdul comú de mediació

(120 hores, amb pràctiques integrades de 45 hores de tallers pràctics presencials)

Mòdul I: El conflicte, la seva  gestió i tipologies:
Anàlisi i abordatge del conflicte. Gestió de les emocions  i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació (24 h).  Núria Villanueva

Taller 6 i 7 d’octubre, a càrrec de Núria Villanueva (9 hores)

Mòdul II:  Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació aplicable: Llei 15/2009 de Mediació en l’àmbit del Dret privat i Llei 5/2012 de Mediació en Assumptes civils i mercantils. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (24h) Carlos Villagrasa

Taller 20 i 21 d’octubre  a càrrec de Carlos Villagrasa (9 hores)

Mòdul III. Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i necessitats (24 h) Anna Vall

Taller  3 i 4 de novembre a càrrec d’Anna Vall Rius (9 hores)

Mòdul IV. Perfil i competències de la persona mediadora: competències  personals del mediador. Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació Neurolingüística (PNL) (24 h) Ansel Guillamat

Taller 17 i 18 de novembre a càrrec d’Ansel Guillamat (9 hores)

Mòdul V.  Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics:  elements  de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions  i visionat de casos pràctics ( 24 h) Sofia Torres

Taller 1 i 2 de desembre a càrrec de Sofía Torras (9 hores)

II. Part específica de mediació familiar

 (60 hores, amb pràctiques integrades de 32h)

Mòdul I: La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions pares fills (15 h) Núria Villanueva / Joan Sendra

Taller 15 i 16 de desembre a càrrec de Núria Villanueva /Joan Sendra (8 h)

Mòdul II: Metodologia de la mediació familiar. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma (15h) Ansel Guillamat

Taller  12 i 13 de gener a càrrec d’Ansel Guillamat (8 hores)

Mòdul III: Els conflictes familiars com punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i educatius.  Abordatge de les emocions  (15h) Toni Giner

Taller  26 i 27 de gener a càrrec de Toni Giner (8 hores)

Mòdul IV: Els conflictes i la mediació a l’àmbit familiar. Treball,  anàlisis i simulacions  sobre casos pràctics reals (15h) Javier Valero

Taller  2 i 3 de febrer a càrrec de Javier Valero (8 hores)

III. Part específica de la mediació en els àmbits del dret privat, mediació ciutadana i en organitzacions complexes 

 (60 hores, amb tallers de pràctiques presencials  integrades de 32h)

Mòdul I: Conflictes entre veïns, l’assetjament immobiliari o blocking. Les immissions . La propietat horitzontal  i la tasca dels administradors de Finques (15 h) Emanuela Carmenati

Taller 16 i 17 de febrer a càrrec d’Emanuela Carmenati ( 8 hores)

Mòdul II: Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn.  Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic. Open Space (15h) Rafa Llinars

Taller 2 i 3 de març a càrrec de Rafa Llinars ( 8 hores)

Mòdul III: Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. El seu  abordatge des de la mediació, estratègies. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions. (15 h)  Blanca Barredo

Taller 16 i 17 de març a càrrec de Blanca Barredo (8 hores)

Mòdul IV: La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu. (15 h)

Taller 6 i 7 d’abril a càrrec de Sara Davi (8 hores)

 IV. Part específica de mediació en assumptes civils i mercantils

(60 hores, amb pràctiques integrades de 32h)

Mòdul I: Els conflictes mercantils. Tipologia de conflictes més usuals en aquest  àmbit. Principis bàsics de la legislació mercantil aplicable. La clàusula de submissió en els contractes. Les relacions comercials internacionals i el seu abordatge  des de la mediació. La propietat intel·lectual i industrial.  (15h) Carlos Villagrasa

Taller 13 i 14 d’abril a càrrec de Carlos Villagrasa (8 hores)

Mòdul II:  El sobre - endeutament. L’acord extrajudicial de pagaments i la mediació concursal. La intermediació hipotecària.  Execució d’acords i qüestions processals derivades del procediment de mediació. La mediació en accidents de circulació. La mediació en conflictes amb l’Administració Pública  (15h) Llorenç Prats / Anna Vall

Taller 27 i 28 d’Abril  a càrrec de Llorenç Prats  / Anna Vall (8 hores)

Mòdul III: Procediment, estratègies i tècniques aplicables a la mediació civil i mercantil. La negociació eficaç, la facilitació d’acords i la gestió del regateig (15h) Toni Vidal

Taller 25 i 26 de maig a càrrec de Manel Canyameres (8 hores)

V. Part específica de justícia restaurativa, mediació en l’àmbit penal, penitenciari i policial

(60 hores, amb pràctiques integrades de 32h)

Mòdul I: La justícia restaurativa, la mediació a l’àmbit penal. Marc jurídic estatal i europeu: Normativa Internacional. La reparació al Codi Penal i les seves conseqüències jurídiques i personals. La mediació i les diferents etapes del procés penal. La justícia restaurativa. Anna Vall Rius.

Taller 8 i 9 de juny a càrrec d’Anna Vall Rius (8 hores)

Mòdul II: La  mediació i el dret penal juvenil: La Llei Orgànica 5/2000 de responsabilitat penal del menor i la mediació. La  pràctica de la mediació en joves: responsabilització sobre la pròpia conducta i les seves conseqüències. El paper de la víctima. El menor infractor i la Comunitat. Bandes urbanes. Ana Nogueras.

Taller 15 i 16 de juny a càrrec d’Ana Nogueras (8 hores)

Mòdul III: La mediació en l’àmbit penal i penitenciari : Estratègies d’aplicació pràctica. Com realitzar les entrevistes conjuntes i entrevistes individuals. El reconeixement de la víctima. L’acord realista i la comunicació al Jutjat. Mediació i violència de gènere: possibilitat de la mediació en casos en que la causa penal ha estat arxivada. Ansel Guillamat.

Taller 29 i 30 de juny a càrrec d’Ansel Guillamat

Mòdul IV: La mediació en l’àmbit de la policia: el model d’intervenció  des d’instàncies policials amb eines de mediació i negociació. Característiques pròpies i principis bàsics.  Xavier Pastor.

Taller 6 i 7 de Juliol a càrrec de Xavier Pastor (8 h)

VI. Part específica de mediació en l’àmbit escolar
   
 

(60 hores, amb pràctiques integrades de 32h)

Mòdul I: Els conflictes en l’àmbit escolar, tipologia de conflictes més usuals.  Abordatge de les problemàtiques de conducte a les aules. El marc de convivència a les escoles. Escoles i Famílies.  Evolució i maduresa dels alumnes en les diferents etapes vitals. La mediació a la Universitat  Núria Villanueva

Taller 20 i 21 d’abril a càrrec de Núria Villanueva (8 hores)

Mòdul II:  L’assetjament escolar ( bullying)  l’assetjament a les xarxes socials. Mecanismes per a la detecció, prevenció i tractament inicial del bullying.  Com gestionar l’assetjament. La comunicació no violenta de Rosenberg. La generació d’empatia i comprensió mútua. La prevenció  del bullying a través de la construcció de vincles interpersonals. Carme Boqué

Taller 4 i 5 de maig a càrrec de Carme Boquè (8 hores)

Mòdul III: El mètode PICAS i el mètode KIVA de la Universitat Turku de Finlàndia. Les pràctiques restauratives i el bullying . Elements del mètode KIVA La utilització dels indicadors. El bullying verbal, el bullying indirecte, l’agressió. La implicació del grup. Pràctiques restauratives i elaboració d’un pla de convivència. Les connotacions penals de les conductes generadores d’assetjament. Carme Boquè / Blanca Barredo

Taller 18 i 19 de maig a càrrec de
Carme Boquè /Blanca Barredo (8 hores)

Mòdul IV: Com organitzar i posar en pràctica programes de mediació a les escoles. La mediació entre iguals. La mediació en les diferents etapes educatives. Tècniques. Participació de professors, d’alumnes i de pares en la  organització dels programes.  Carme Boquè

Taller 1 i 2 de juny a càrrec de Carme Boquè ( 8 hores)

+ MEMÒRIA SOBRE MEDIACIÓ EN QUALSEVOL DE LES ESPECIALITATS ESCOLLIDES (50 hores)
+ SEMINARI AMB UNA PERSONA RELLEVANT DEL MÓN DE LA MEDIACIÓ O DE LA JUDICATURA

 

FORMACIÓ AJUSTADA A LES DIRECTRIUS REGLAMENTARIES ESTABLERTES
PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MEDIADORS DEL
CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET  PRIVAT DE CATALUNYA

I PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MEDIADORS DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA