« tornar

M1805 - Curs d'especialització en Mediació Escolar

Tipus Mediació i gestió col·laborativa de conflictes
Àrea temàtica Mediació
Modalitat Semipresencial
Nivell Altres
Coordinador
Professorat
Data del 20 d'abril al 2 de juny del 2018. De 16:00 a 20:30
Dies divendres i dissabte
Adreça Rbla. de Catalunya, 8: Col·legi de Llicenciats
Total hores 60
Preu
Col·legiat810,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores810,00€
No col·legiat900,00€

Mòdul I: Els conflictes en l’àmbit escolar, tipologia de conflictes més usuals.  Abordatge de les problemàtiques de conducte a les aules. El marc de convivència a les escoles. Escoles i Famílies.  Evolució i maduresa dels alumnes en les diferents etapes vitals. La mediació a la Universitat

Taller 20 i 21 d’abril a càrrec de Núria Villanueva (8 hores)

Mòdul II:  L’assetjament escolar ( bullying)  l’assetjament a les xarxes socials. Mecanismes per a la detecció, prevenció i tractament inicial del bullying.  Com gestionar l’assetjament. La comunicació no violenta de Rosenberg. La generació d’empatia i comprensió mútua. La prevenció  del bullying a través de la construcció de vincles interpersonals.

Taller 4 i 5 de maig a càrrec de Carme Boquè (8 hores)

Mòdul III: El mètode PICAS i el mètode KIVA de la Universitat Turku de Finlàndia. Les pràctiques restauratives i el bullying . Elements del mètode KIVA La utilització dels indicadors. El bullying verbal, el bullying indirecte, l’agressió. La implicació del grup. Pràctiques restauratives i elaboració d’un pla de convivència. Les connotacions penals de les conductes generadores d’assetjament.

Taller 25 i 26 de maig (*) a càrrec de
Carme Boquè (8 hores)
(*) CANVI DE DATES

Mòdul IV: Com organitzar i posar en pràctica programes de mediació a les escoles. La mediació entre iguals. La mediació en les diferents etapes educatives. Tècniques. Participació de professors, d’alumnes i de pares en la  organització dels programes. 

Taller 1 i 2 de juny a càrrec de Blanca Barredo ( 8 hores)

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament