« tornar

21813 - Programar i avaluar per competències (matèria genèrica) (Places esgotades)

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador Cipriano Olmos Hernández
Professorat Cipriano Olmos Hernández
Data Dilluns - Del 8 de gener al 9 d'abril de 2018. De 19:00 a 21:00
Dies Dilluns
Adreça CDL, Rambla de Catalunya, 8, principal. Barcelona
Total hores 24
Preu
Col·legiat240,00€
No col·legiat360,00€

Curs de programació didàctica - Transversals

Del 8 de gener al 9 d'abril de 2018

De 19:00 a 21:00h

OBJECTIUS

El docent gràcies al present curs serà capaç de:

•           Fer practiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica el fet de programar l’activitat
            d’aula a l'ESO i al batxillerat (redacció d’objectius, selecció de continguts...)
•           Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial
•           Planificar activitats d’avaluació sobre alguna competència bàsica
•           Analitzar el treball fet per competències (sobretot l'avaluació) en alguns centres

CONTINGUTS

 Els continguts dels cursos, adaptats a cada matèria seran els següents:

•           La programació de l’activitat a l’aula: la unitat didàctica
•           L’anàlisi dels elements curriculars a l’ensenyament secundari
•           L’adequació i redacció d’objectius i continguts
•           L’assoliment de competències
•           L'avaluació
•           L'examen crític d'alguns models de tractament competencial