« tornar

182220 - Cambridge Starter 2/2 (A1) â?? Touchstone 1B

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Hivern 2017-2018
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00
Dies tots
Adreça om line
Total hores 40
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

Descripció:

Curs de continuació del nivell: T1A.

 Objectius:

 - Proporcionar a l'alumne les eines teoricopràctiques que li permetin expressar-se amb eficàcia en situacions de comunicació en llengua anglesa a nivell de principiant, amb les competències de comprensió i expressió oral i comprensió i expressió escrita corresponents al nivell A1 (segons el Marc europeu comú de referència).

- Facilitar a l'alumne termes de vocabulari actual bàsic a nivell de principiant A1 per poder ser utilitzat en la seva interacció comunicativa en llengua anglesa.

- Comprendre la informació generada en un acte de comunicació en llengua anglesa a nivell de principiant A1.

- Desenvolupar habilitats de comprensió lectora i auditiva en el nivell de principiant A1.

- Desenvolupar bones pràctiques de pronunciació.

Continguts

7. Out and about. Away for the weekend. Sports and exercise. How's it going? Staying in shape

8. Shopping. Clothes. Things to buy. Can I help you? Shop till you drop!

9. A wide world. Sightseeing. Countries. Thre're a kind of candy. Exciting destinations

10. Busy lives. A night at home. A busy week. I'm exhausted. A journal

11. Looking back. My first ... Vacations. How was your weekend? A funny thing happened ...

12. Fabulous food. Eating habits. What for dinner. Let take a break for lunch. Great places to eat