« tornar

182223 - Cambridge Intermediate 2/2 (B1+) â?? Touchstone 4B

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Hivern 2017-2018
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00
Dies tots
Adreça on line
Total hores 40
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

Descripció


Curs de continuació del nivell: T4A.

Objectius

* Proporcionar a l'alumne les eines teoricopràctiques que li permetin expressar-se de forma eficaç en situacions de comunicació en llengua anglesa com a estudiant de nivell mitjà-avançat, progressar en el grau d'autonomia en l'ús llenguatge i aconseguir les competències lingüístiques principals en comprensió i expressió oral i en comprensió i expressió escrita del nivell B1 (segons el Marc europeu comú de referència).

* Facilitar a l'alumne termes de vocabulari actual corresponent al nivell B1 perquè els pugui utilitzar en la seva interacció comunicativa en llengua anglesa.

* Comprendre la informació generada en un acte de comunicació en llengua anglesa a nivell intermedi avançat.

* Desenvolupar habilitats de comprensió lectora i auditiva en el nivell intermedi avançat.

* Desenvolupar bones pràctiques de pronunciació.


Continguts


7. Problem solving. Getting things done. What needs to be done? Ready? Thinking outside the box

8.  Behaviour. Reactions. Emotional intelligence. Speaking of rude people. Saying you're sorry

9. Material world. Possessions. Money. She was telling em ... Selling your past

10. Fame. The rise to fame. In the public eye. Good question! Pulling through

11. Trends. Trends in society. Environmental matters. Like I said ... Technological change

12. Careers. Finding a career. The world of work. The best part was ... Job interviews