« tornar

21903 - Biologia i geologia

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador Neus Mercadé Socoró
Professorat David Rabadà Vives, Josep Marlés Tortosa, Neus Mercadé Socoró
Data Del 26 d'octubre de 2018 al 8 de maig de 2019. De 16:00 a 20:00
Dies Divendres
Adreça CDL - Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 75
Preu
Col·legiat750,00€
No col·legiat1.100,00€

Objectius

Que els opositors puguin dominar els coneixements teòrics dels temes objecte de la prova escrita del temari, així com les activitats pràctiques que se’n deriven, amb la pretensió d’adquirir una visió transversal del temari per tal d’elaborar bons supòsits pràctics (resoldre problemes i proposar activitats d’aprenentatge adaptades al grup-classe requerit).

Així mateix, obtenir les eines per tal de realitzar una bona exposició oral o escrita de qualsevol prova de la fase oposició. Es farà una simulació d’oposició en acabar el curs.

Continguts

S’impartirà el màxim de temes que obliga el temari oficial en funció de la probabilitat que de cinc temes que per sorteig sortiran a l’oposició s’assoleixi el 100% de probabilitats d’èxit, tant de geologia com de biologia.

Metodologia

Classes presencials amb esquemes dels temes més simples i sols impartint els més complicats a l’aula conjuntament amb un supòsit pràctic per a molts d’aquests temes. Les sessions de 4 hores anirien distribuïdes en apartats de 50 minuts i descans per tal d’assolir la màxima concentració i efectivitat.