« tornar

21907 - Oposicions al cos docent de primària

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació d'oposicions - Primària
Modalitat Presencial
Nivell Primària
Coordinador Olga Schaaf Casals
Professorat Olga Schaaf Casals
Data Del 27 d'octubre de 2018 al 9 de febrer de 2019. De 9:00 a 14:00
Dies Dissabte
Adreça CDL - Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 50
Preu
Col·legiat500,00€
No col·legiat750,00€

CALENDARI DE SESSIONS - TEMARI

Sessió 1
Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels sis als dotze anys. La tutoria en l’educació primària.

Sessió 2
La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent i l’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i estratègies.

Sessió 3
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’educació primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d’avaluació.

Sessió 4
L’àrea de matemàtiques en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.


Sessió 5
L’àrea de matemàtiques en l’educació primària: resolució de problemes, les magnituds i mesura, l’evolució de la percepció espacial, geometria, i propostes d’intervenció educativa.

Sessió 6
L’àrea de coneixement del medi natural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Sessió 7
L’àrea de coneixement del medi social i cultural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Sessió 8
L’àrea d’educació artística en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Sessió 9
L’àrea de llengua catalana i literatura en l’educació primària. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’educació primària.

Sessió 10
L’àrea de llengua castellana i literatura en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. L’àmbit de llengües en l’educació primària: ensenyament integrat.