« tornar

21908 - Oposicions al cos docent de primària

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació d'oposicions - Primària
Modalitat Presencial
Nivell Primària
Coordinador Olga Schaaf Casals
Professorat Olga Schaaf Casals
Data Del 26 d'octubre de 2018 al 22 de març de 2019. De 17:30 a 20:30
Dies Divendres
Adreça CDL - Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 50
Preu
Col·legiat500,00€
No col·legiat750,00€

CALENDARI DE SESSIONS - TEMARI

Sessió 1
Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels sis als dotze anys. La tutoria en l’educació primària.

Sessió 2
La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent i l’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i estratègies.

 

Sessió 3
La concreció dels currículums en el marc del projecte educatiu del centre. Programació docent i l’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i estratègies, mòdul I.

 

Sessió 4
L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’educació primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d’avaluació, mòdul II.

 

Sessió5
L’àrea de matemàtiques en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

 

Sessió 6
L’àrea de matemàtiques en l’educació primària: resolució de problemes, les magnituds i mesura, l’evolució de la percepció espacial, geometria, i propostes d’intervenció educativa, mòdul I.

Sessió 7
L’àrea de matemàtiques en l’educació primària: resolució de problemes, les magnituds i mesura, l’evolució de la percepció espacial, geometria, i propostes d’intervenció educativa, mòdul II.

Sessió 8
L’àrea de coneixement del medi natural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa, mòdul I. 

Sessió 9
L’àrea de coneixement del medi natural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa, mòdul II. 

Sessió 10
L’àrea de coneixement del medi social i cultural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa, mòdul I.
 

Sessió 11
L’àrea de coneixement del medi social i cultural en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa, mòdul II.

Sessió 12
L’àrea d’educació artística en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa, mòdul I.

Sessió 13
L’àrea d’educació artística en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa, mòdul II.

Sessió 14
L’àrea de llengua catalana i literatura en l’educació primària. Manifestacions literàries més importants aplicades a l’educació primària.

Sessió 15
L’àrea de llengua castellana i literatura en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.

Sessió 16
L’àmbit de llengües en l’educació primària: ensenyament integrat.