Informació institucional


 

Estructura organitzativa

Per dur a terme les seves funcions el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura, s’organitza amb la següent estructura:

♦ Junta de Govern

♦ Delegacions territorials

♦ Consell assessor