« tornar


FILMCLUB

Des de FILMCLUB creiem en el cinema com a eina pedagògica per a què els educadors acompanyin els joves a desenvolupar les seves competències personals.

El cinema, transformat en recurs didàctic, proporciona un nou format d’aprenentatge i de reflexió més experiencial. Permet treballar valors a la vegada que possibilita la transmissió dels continguts curriculars, en un nou format més pròxim a l’alumnat.

Tenim, com objectiu principal, millorar el nostre sistema educatiu a partir de la inclusió del cinema i altres recursos audiovisuals com a eines pedagògiques quotidianes.
Diverses experiències arreu d’Europa, demostren que l’ús del cinema en l’educació, a partir de la seva inclusió en dinàmiques en l’aula, garanteix una millora dels resultats acadèmics, redueix l’absentisme escolar, augmenta el compromís dels joves amb els seus estudis, en fa augmentar el seu consum de productes culturals i n’incrementa el seu pensament crític.

Més informació: http://filmclub.click/

Més informació