« tornar


La innovació a les aules de la mà dels nostres formadors

El comerç just: un exemple d’aprenentatge basat en projectes

Laura A. Boyd

Els reptes de la societat  del coneixement posen de manifest la necessitat de treballar de forma transversal les competències bàsiques i d’aplicar estratègies dialògiques i interactives per facilitar l’aprenentatge constructiu a tot l’alumnat.

L’aprenentatge per projectes emfatitza la importància d’utilitzar la llengua com a eina per aprendre contingut de manera significativa. 

Aquest projecte tracta sobre el comerç just, i la llengua d’aprenentatge és l’anglès. S’ha desenvolupat amb un grup plural de 30 alumnes de 14 /15 anys.

La idea va sorgir del fet d’observar que la majoria d’alumnat adolescent de la nostra societat dóna per descomptats molts privilegis de què poden gaudir. D’aquí deriven els objectius generals plantejats:

a)   Valorar tot allò de positiu que envolta l’estil de vida de l’alumnat.

b)    Prendre consciència per part dels adolescents de com viuen altres nois i noies de la seva edat en altres indrets del món menys afavorits.

c)  Posar fil a l’agulla i desenvolupar una campanya a favor del comerç just com  a resposta a l’explotació laboral de les  companyies multinacionals.

El punt de partida de l’aprenentatge basat en projectes és una pregunta:

1. On es fabrica la roba que porteu? Es miren els uns als altres les etiquetes de les samarretes, texans, bambes, etc. Es fa una llista amb els diferents països que van sorgint i s’arriba a la conclusió que en la majoria de casos es tracta de països subdesenvolupats.

2. Per què creieu que es fabriquen en aquests països? Conclusió: la ma d’obra és més barata.

3. Per què és més barata? Qui la fabrica i on? Visionat d’un documental sobre sweatshops (fàbriques clandestines) i explotació infantil. Lectura d’un text que explica on, qui i com es fabrica la roba que porten.

4. Sabeu on es fabriquen els productes de Levi’s, Nike, Adidas, etc.? L’alumnat busca la informació a internet, que es posa en comú amb la resta de la classe.

5. Creieu que es pot trobar alguna solució a l’explotació laboral? Conclusions: comprar directament als productors.

6. Què en sabem, del comerç just? Lectura de textos sobre comerç just.

7. I nosaltres què hi podem fer? Conclusions: una campanya a favor del comerç just i en contra de l’explotació infantil. Es decideix formar grups per:

- Escriure cartes reals de denúncia a les empreses que exploten els treballadors.
- Buscar informació sobre comerç just en diferents països europeus i presentar-la a la
  resta de la classe.
- Visitar botigues on es venguin productes de comerç just per obtenir informació.
- Fer una enquesta als companys de l’escola sobre marques de roba, sweatshops i
  comerç just.
- Fer entrevistes sobre comerç just a persones de llengua anglesa.
- Posar tota la informació recollida en un blog.
- Fer una exposició a l’escola amb pòsters i fullets informatius.

La incorporació de les competències organitzatives i executives en la pròpia gestió del procés d’aprenentatge és l’origen d’incentivacions posteriors que capaciten l’alumnat per a la incorporació de valors en l’aprenentatge, el desenvolupament de la competència comunicativa, la motivació per a les llengües estrangeres i una bona gestió del civisme i la ciutadania.