« tornar


L'acústica en educació. L'impacte del so en els processos d'ensenyament i aprenentatge

És important que la transmissió d’informació sonora sigui intel·ligible, sense interferències i agradable en els diferents àmbits de treball on es desenvolupen processos d’ensenyament-aprenentatge. El paper més actiu de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, fruit de metodologies didàctiques on el treball en equip i l’aprenentatge dialògic tenen un paper fonamental, es troba amb la dificultat que moltes aules no reuneixen les condicions acústiques adequades per aquest nou model.

En aquesta xerrada-visita de dues hores es mostrarà la importància d’una bona sonorització dels espais escolars (aules, biblioteca, menjador, …) i també la manera com s’ha fet aquesta adequació en alguns espais del CESIRE, per tal de comprovar l’abans i el després del procés de sonorització i així poder observar les millores que reverteixen en una millor qualitat acústica de l’espai per activitats de formació.

Més informació