Mediació i gestió col·laborativa de conflictes

Titulacions i preus de matrícula

 

Màster

Màster Mediació i gestió col·laborativa de conflictes:

(Mòdul comú, Mediació Familiar, Mediació Ciutadana i en Organitzacions i una tercera especialitat a escollir entre:

Mediació Civil i Mercantil o Mediació Escolar o Justícia Restaurativa i Mediació a l’àmbit penal ): 2.700 €  

 

Cursos d’especialització

Per a persones que ja tinguin una fomació básica en mediació. 


Curs d'especialització en Mediació Familiar

Curs d'especialització en Mediació Ciutadana i en Organitzacions

Curs d'especialització en Mediació Civil-Mercantil

 Curs d'especialització en Mediació Penal i restaurativa

Curs d'especialització en Mediació Escolar (reconegut pel Departament d'Ensenyament)

 

Descomptes

  • Col·legiats al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats i altres (no acumulable): 10%
  • Persones amb acreditació d’estar a l’atur (no acumulable): 5%
  • Convalidació Mòdul Comú (cal aportar certificat d’estudis assimilables):  -250 €
  • Convalidació per especialització (cal aportar certificat d’estudis assimilables): -200 € 

Pagament matrícula

Targeta de crèdit mitjançant l’aplicació de matrícula al web del CDL. www.cdl.cat
Transferència bancària al compte del CDL, prèvia comunicació a secretaria. T. 933 170 428
En efectiu a secretaria del CDL. Rambla Catalunya 8 de Barcelona. 

L’import de la matricula s’abonarà de forma integra en el moment de formalitzar-la. En cas de voler financiació, podeu consultar a l’agència de la Caixa d’Enginyers situada a les instal·lacions del mateix Col·legi.

Els cursos són bonificables a través de la Fundación Tripartita. Per a més informació: formacio@cdl.catMediació

    Títol Professorat Data i hora  
M1800 Màster Mediació i gestió col·laborativa de conflictes del 6 d'octubre del 2017 al 7 de juliol del 2018. De 16:00 a 20:30 +Info
M1801 Curs d'especialització en Mediació Familiar del 15 de desembre del 2017 al 2 de febrer del 2018 . De 16:00 a 20:30 +Info
M1802 Curs d'especialització en Mediació Ciutadana i en Organitzacions del 16 de febrer al 7 d'abril del 2018. De 16:00 a 20:30 +Info
M1804 Curs d'especialització en Mediació Penal i restaurativa del 8 de juny al 7 de juliol del 2018. De 16:00 a 20:30 +Info
M1805 Curs d'especialització en Mediació Escolar del 20 d'abril al 2 de juny del 2018. De 16:00 a 20:30 +Info