« tornar


Mostra antològica de material sobre l’Escola d’Estiu

"Experiències escola-Empresa". Diari de l’Escola d’Estiu, núm. 8, 1985
"Cercar camins nous", Diari de l’Escola d’Estiu, núm. 8, 1985
Actes de les tres escoles d’estiu”. Diari de l’Escola d’Estiu, núm. 1, 1986“
Tendències i innovacions a l’ensenyament secundari a Europa”, Diari de l’Escola d’Estiu, núm. 4, 1986
“La catalanització de l’ensenyament”. Diari de l’Escola d’Estiu, núm. 2, 1987
“La vaga dels docents i els problemes de l’ensenyament”. Diari de l’Escola d’Estiu, 1988
“Als 75 anys de la primera Escola d’Estiu”. Diari de l’Escola d’Estiu, núm. 1, 1989
“Vint-i-cinc anys de l’Escola d’Estiu”. Diari de l’Escola d’Estiu, núm. 1, 1990
“La Junta de Govern del Col·legi davant la LOGSE, Butlletí, octubre 1990
“En tancar l’Escola d’Estiu”, Butlletí, juny 1991
“Cap a un projecte coherent: la línia de l’Escola d’Estiu”, Butlletí, juliol-setembre 1986
 “Escola d’Estiu 1987”. Butlletí, octubre 1987