« tornar


Màster en Programació i Implementació de Solucions Microsoft Dynamics

El Màster en Programació i Implementació de Solucions Microsoft Dynamics, impulsat conjuntament per la UVic-UCC i Quonext Group, neix per satisfer l’actual demanda del mercat laboral de professionals especialitzats en les eines ERP (Planifi cació de Recursos empresarials). Diversos centres de desenvolupament tecnològic, com el de Quonext, projecten acollir personal qualifi cat en aquest àmbit per cobrir les seves perspectives de creixement.
Partint de les necessitats actuals de l’entorn laboral de trobar professionals especialitzats en solucions Microsoft dynamics, la UVic-UCC i Quonext Group uneixen esforços, experiència i coneixements per impulsar el primer i únic màster a Catalunya especialitzat en aquesta solució tecnològica.
El programa capacita l’estudiant per treballar com a analista, consultor i implementador d’aquestes solucions; alhora que serà capaç de contribuir a la millora de la productivitat de les empreses per a les quals treballi.

Més informació