Cursos de preparació d'oposicions per al cos docent de secundària

Vols accedir a la professió docent? Nosaltres t'hi ajudarem

Si teniu previst presentar-vos a la pròxima convocatòria d'oposicions, el Col·legi es posa al vostre servei per oferir-vos ajut i suport en la  preparació del temari i supòsits pràctics.
La nostra tradició en formació permanent i la nostra condició col·legial ens avalen per poder acompanyar-vos en aquest camí de trànsit i accés a la funció pública docent.

Un bon equip de professionals docents us ajudaran a adquirir les habilitats i coneixements per afrontar la prova amb èxit.

Amb aquestes premisses, us presentem la nostra oferta de cursos:

1. Cursos de preparació de temaris
(Inscripció tancada)

Aquests cursos pretenen aportar continguts, pràctiques i orientació per al desenvolupament dels temes, facilitar esquemes del temari i fer exercicis pràctics.

2. Cursos de programació didàctica
Inici: gener del 2018

Aquests cursos pretenen donar una visió sintètica de la feina docent de programació i avaluació utilitzant les competències curriculars. Es facilitaran les eines necessàries per fer una programació didàctica.

Inici inscripcions: col·legiats, 20 de desembre; no col·legiats, 22 de desembre.