« tornar


PROJECTE SINGULAR TALENT

El Singular Talent és un projecte dirigit a perfils de Cicles Formatius de Grau Superior i/o universitaris, on els oferim un procès de descobriment del talent i procediment de selecció avançat, així com una titulació oficial en TIC per les Escoles Pies, un postgrau homologat per la UdG i formació en personal brandig. Amb tot això els aconseguim una incorporació en el món laboral (autònoms i comptè aliè) i una homologació del seu currículum.

Més informació