« tornar


Què podem aprendre d'un sismograma?

Es tracta d’una introducció al món de la sismologia focalitzada en la interpretació dels registres del principal instrument científic de què es disposa: el sismòmetre. Es destacaran les connexions entre sismologia i àrees de coneixement com ara la geografia, la física fonamental o la història i s’abordaran conceptes de la sismologia (propagació d’ones, mecanismes focals, mètodes de localització hipocentral, anàlisi freqüencial...) que sovint es coneixen des d’un punt de vista molt teòric. En el seminari, es presentaran d’una manera molt pràctica, utilitzant dades reals, sismogrames, que poden servir després a l’aula. També es comentaran altre tipus de senyals d’origen divers que s’enregistren en un sismòmetre: marees terrestres, onatge als oceans, activitat humana, etc.