SeminariSeminari especialitzat de literatura

  Títol Professorat Data i hora  
Aproximació pràctica a l’ensenyament de la literatura: història, literatura comparada, tallers de literatura. Sociologia i crítica. Ferran Gadea Gambús del 10 de febrer al 19 de maig del 2017. De 17:00 a 21:00 +Info