« tornar


Signes de vida. Nova visita a la filosofia de Nietzsche, a càrrec de Francisco Bengoechea

Tal com va passar en la cultura grecoromana, avui dia bona part de la filosofia és una meditació sobre l’art de viure. Temes com l’ambició, l’amor, l’amistat, l’oci o l’actitud davant la mort reclamen l’atenció d’un pensament que persegueix proporcionar les claus de la felicitat en la vida quotidiana. També Nietzsche situa la manera de viure al centre del seu pensament, però no per mostrar el camí cap a la felicitat, entesa com un estat d’harmonia i equilibri emocional, sinó per encomiar l’ambició, la lluita, l’esforç, la creativitat. Les propietats que simbòlicament encarnen el guerrer i l’artista.

Més informació