Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis  Aquest tauler d'anuncis és d'ús exclusiu per als col·legiats.


Voleu posar una oferta?

Si desitgeu fer alguna oferta, demanda o intercanvi, si us plau, ompliu aquest formulari.


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat17/02/2017
Colegiat: 24032


HISTORIADORA DE L'ART amb experiència docent pot col·laborar en escoles, galeries d'art, rutes,...tots els dimecres i dissabtes(matí i tarda)i tots els dimarts i divendres (tarda).

17/02/2017
Colegiat: x


Si hi ha alguna persona interessada en la Filosofia de la Matemàtica, es podria dirigir al meu e-mail per un treball d'investigació. Es tracta d'una col·laboració -no remunerada-, en especial amb temes de teoria de números. No cal experiència prèvia. La persona interessada podrà fer servir el que es faci com a co-autor en altres treballs acadèmics. Més informació per e-mail.