Si no veu correctament aquest correu, faci clic aquí

Març 2018
El Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura


Destacats
 

Nova edició de les Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques

En aquesta ocasió, les jornades, que arriben a la 12a edició, tindran lloc íntegrament al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries i tenen l'objectiu de renovar el coneixement i la interpretació d'aquest espai. Es faran els dies 2 i 3 de març i ja hi ha més de 75 persones inscrites.

» Més informació i inscripció

 

Consulteu les bases del Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

Fins al 16 d'abril es poden presentar treballs per optar a aquests premis de filosofia, els més veterans en la seva especialitat.

» Més informació

 

Learning through language: the role of emotion in language acquisition

Jornades de llengua anglesa - AICLE. Vivim en una societat global i complexa en la qual la diversitat lingüística a l’aula és una realitat per a molts professors. És un moment de replantejament dels mètodes tradicionals d’ensenyament de les llengües.

» Més informació i inscripció

 

Curs de recorreguts geològics i culturals pel nord de Portugal

Curs de recorreguts de camp fonamentalment geològics, però també geogràfics, ambientals, miners i culturals. Se centrarà a reconèixer de prop els trets geològics de les zones septentrionals de Portugal.

» Més informació i inscripció

 

Gestions administratives

Recordeu consultar el nostre apartat de gestions administratives per als col·legiats, on, entre d'altres, trobareu les fitxes professionals.

» Més informació

 

www.cdl.cat

Aquest correu i la informació que conté són de caràcter confidencial, i s’adrecen exclusivament al destinatari esmentat a l’encapçalament, les dades del qual formen part de la base de dades titularitat del COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA, amb domicili professional a Rambla de Catalunya, 8, pral., 08007 de Barcelona, ​​amb la finalitat de gestionar i canalitzar les comunicacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb el responsable del tractament. De conformitat amb el que disposa la LO 15/1999, de protecció de dades, i en el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació d’ús, mitjançant comunicació per escrit a l’adreça citada anteriorment. Si el receptor de la comunicació no fos el destinatari, us preguem que ens ho comuniqueu immediatament, procediu a destruir el missatge rebut i que us abstingueu de fer servir, revelar, distribuir, imprimir, copiar o realitzar qualsevol altre acte de comunicació d’aquesta informació.