Voleu col·legiar-vos?

Requisits de col·legiació

Per col·legiar-vos heu de portar la documentació que detallem tot seguit:  

L’original d’un dels títols següents

Títol de grau o llicenciat (només podem col·legiar-vos amb el resguard del títol si fa menys de dos anys que heu acabat la carrera)

Títol de grau de mestre en educació primària

Títol de grau de mestre en educació infantil

 Màster de formació del professorat o Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) 

1 fotografia de mida carnet. 

Dades bancàries per poder domiciliar el rebut. L'import de cada rebut és de 51 euros i s'emet dos cops a l'any, el mes de gener i juliol.*

Sol·licitud de col·legiació en línia

Quotes

En el moment de donar-vos d'alta, ens haureu d'abonar la quota d'inscripció (102 euros) més el rebut semestral (51 euros), que s’emet dos cops a l’any, al gener i al juliol.*

*Quotes col·legials en casos especials tipificats

Cal emplenar aquest formulari

(Acord 1/2017, de 31 de gener de 2017, de la Junta de Govern sobre quotes col·legials en casos especials tipificats)

Carnet col·legial amb funcionalitats financeres

Elaborat en el marc de l'acord de col·laboració signat amb Caixa d'Enginyers, aquest carnet col·legial és un mitjà d'identificació de la pertinença al col·lectiu i pot incorporar funcionalitats financeres de les quals es pot gaudir sense necessitat de canviar de banc, ja que permet triar en quin banc o caixa cal cobrar els pagaments que s'hagin fet utilitzant-lo.

Els col·legiats que vulgueu gaudir de les funcionalitats financeres que proporciona aquest carnet poden enviar un missatge a: oficina05@caixa-enginyers.comSol·licitud de Col·legiació

Si voleu fer la sol·licitud online, ompliu el següent formulari.


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat