Voleu col·legiar-vos

Requisits de Col·legiació

Per col·legiar-vos heu de portar la documentació que detallem tot seguit:

L’original d’un dels següents títols

Títol de llicenciat
Títol de grau de mestre en educació primària
Títol de grau de mestre en educació infantil
Títol de màster de professor d’educació secundària i batxillerat
(només podem col·legiar-vos amb el resguard del títol si fa menys de dos anys que heu acabat la carrera)

Certificat d'Aptitud Pedagògica. CAP (si el teniu).

1 fotografia de mida carnet.

Dades bancàries per poder domiciliar el rebut. L'import de cada rebut és de 50 euros i s'emet dos cops a l'any, el mes de gener i juliol.*

En el moment de donar-vos d'alta, ens haureu d'abonar la quota d'inscripció (100 euros) més el rebut semestral (50 euros), que s’emet dos cops a l’any, al gener i al juliol.*

*Quotes col·legials en casos especial tipificats. L'imprès de sol·licitud, que trobaren en aquest enllaç, s'ha de portar personalment a les nostres oficines.


Us informem que ha entrat en vigor el nou carnet col·legial, elaborat en el marc de l'acord de col·laboració signat amb Caixa d'Enginyers.

Aquest carnet col·legial és un mitjà d'identificació de la pertinença al col·lectiu i pot incorporar funcionalitats financeres de les quals es pot gaudir sense necessitat de canviar de banc, ja que permet triar en quin banc o caixa cal cobrar els pagaments que s'hagin fet utilitzant-lo.

Els col·legiats que vulgueu gaudir de les funcionalitats financeres que proporciona aquest carnet podeu consultar la informació que trobareu en les adreces següents:
Informació sobre la targeta col·legial
Full d'instruccions
Contracte de sol·licitud de la targeta col·legialSol·licitud de Col·legiació

Si voleu fer la sol·licitud online, ompliu el següent formulari.


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat