Voleu col·legiar-vos?

  

El Col·legi de Doctors i Llicenciats defensa els drets dels professionals de la docència i els ofereix la possibilitat de col·legiar-se per actuar col·lectivament i accedir a una sèrie de serveis: diversos cursos de formació, una borsa de treball, un servei de documentació i assessorament jurídic i fiscal, entre altres serveis.
El Col·legi vetlla pels diversos perfils i activitats relacionats amb la docència, acull cursos d’estiu, tardor i hivern, aules d’idiomes, màsters, xerrades i jornades per reflexionar sobre l’exercici de la professió i fomenta la cohesió entre els docents.
Col·legiar-te et permetrà ampliar i refrescar coneixements amb una àmplia oferta de formació i seminaris diversos; podràs gaudir de la cobertura i l’assessorament del nostre servei jurídic; tindràs accés a la borsa de treball exclusiva per als col·legiats;  tindràs a mà el Codi deontològic de la professió docent; podràs compartir amb altres col·legiats i col·legiades la passió, les preocupacions, els reptes i les alegries de professió docent; gaudiràs de diverses publicacions periòdiques i gratuïtes centrades en la professió, i també podràs participar de totes les activitats lúdiques que organitza el Col·legi que contribueixen a estrènyer vincles entre els companys.
El Col·legi, des de la seva fundació l’any 1899, vetlla pels interessos dels professionals de la docència amb el prestigi de la feina ben feta. Creiem que tots junts podem tenir encara més força. El Col·legi vol ser un espai de diàleg, de formació, de discussió, sempre obert al debat i al foment de l’excel·lència.

Qui es pot col·legiar?

Graduats, llicenciats o doctors que es dediquen o es volen dedicar a la docència (infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles professionals). Registrarem, doncs, el títol de grau i, a més, el de màster de secundària o equivalent.

També es poden col·legiar tots els doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències, com també els graduats en les disciplines que se’n deriven (sempre que no tinguin un col·legi professional propi).
El Col·legi de Doctors i Llicenciats defensa els drets dels professionals de la docència i els ofereix la possibilitat de col·legiar-se per actuar col·lectivament i accedir a una sèrie de serveis: diversos cursos de formació, una borsa de treball, un servei de documentació i assessorament jurídic i fiscal, entre altres serveis.
El Col·legi vetlla pels diversos perfils i activitats relacionats amb la docència, acull cursos d’estiu, tardor i hivern, aules d’idiomes, màsters, xerrades i jornades per reflexionar sobre l’exercici de la professió i fomenta la cohesió entre els docents.

Requisits de col·legiació  

Per col·legiar-vos heu de portar la documentació que detallem tot seguit:  

L’original d’un dels títols següents:

Títol de grau o llicenciat (només podem col·legiar-vos amb el resguard del títol si fa menys de dos anys que heu acabat la carrera)

Títol de grau de mestre en educació primària

Títol de grau de mestre en educació infantil

Màster de formació del professorat o Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) 

1 fotografia de mida carnet

Dades bancàries per poder domiciliar el rebut. L'import de cada rebut és de 51 euros i s'emet dos cops a l'any, els mesos de gener i juliol.*

Sol·licitud de col·legiació en línia

Quotes

En el moment de donar-vos d'alta, ens haureu d'abonar la quota d'inscripció (102 euros) més el rebut semestral (51 euros), que s’emet dos cops a l’any, al gener i al juliol.*

*Quotes col·legials en casos especials tipificats

Cal emplenar aquest formulari

(Acord 1/2017, de 31 de gener de 2017, de la Junta de Govern sobre quotes col·legials en casos especials tipificats)

Carnet col·legial amb funcionalitats financeres

Elaborat en el marc de l'acord de col·laboració signat amb Caixa d'Enginyers, aquest carnet col·legial és un mitjà d'identificació de la pertinença al col·lectiu i pot incorporar funcionalitats financeres de les quals es pot gaudir sense necessitat de canviar de banc, ja que permet triar en quin banc o caixa cal cobrar els pagaments que s'hagin fet utilitzant-lo.

Els col·legiats que vulgueu gaudir de les funcionalitats financeres que proporciona aquest carnet podeu enviar un missatge a: oficina05@caixa-enginyers.comSol·licitud de Col·legiació

Si voleu fer la sol·licitud online, ompliu el següent formulari.


Les seves dades personals poden ser incorporades en un fitxer automatitzat, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, per a les finalitats operatives necessàries. També podran ser cedides a estaments oficials o col·laboradors per a l'eficaç desenvolupament dels fins del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i en Ciències.

Si no desitja que tractem o cedim les seves dades, comuniqui-ho al correu electrònic secretaria@cdl.cat