« tornar


XII Jornada de la SCATERM

La XII Jornada de la SCATERM tractarà l'ús i la presència del català en la recerca cientificotècnica. En concret, volem conèixer i debatre la presència del català en els nuclis de creació de coneixement altament especialitzat, com en els centres de recerca i les universitats o en les publicacions especialitzades que transmeten aquest coneixement. El debat es planteja a partir de preguntes com ara: com s'ho fan els investigadors que volen fer recerca i publicar en català? Quins són els condicionants socials o lingüístics que faciliten o dificulten aquesta opció? Quan l'investigador renuncia a la seva llengua, és perquè no pot fer-ho en català o perquè aquesta opció li comportaria un esforç que no pot o no vol assumir? I finalment: tenen sentit tots els recursos que els professionals de la terminologia i les institucions destinen a la normalització terminològica si després això no reverteix en la creació de textos especialitzats en català?

Aquesta XII Jornada, que la SCATERM coorganitza amb la Fundació Torrens-Ibern, consta d'una conferència, de tres comunicacions i d'una taula rodona amb especialistes i investigadors que debatran sobre les qüestions plantejades.

La inscripció és gratuïta (scaterm@iec.cat). Indiqueu, si us plau, nom i cognoms i localitat.

Més informació