« tornar

La Junta de Govern del Col·legi va acordar atorgar la  condició de col·legiat d’honor a Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya (1980-2003), en reconeixença a la seva activitat política, cultural i cívica i al seu compromís personal al servei del Col·legi.

L’acte del lliurament del diploma i placa en què se’l nomena col·legiat d’honor va tenir lloc el 13 de març.
El Col·legi va voler que els antics degans també hi fossin presents per retre-li aquest homenatge, i és per aquest motiu que l’acte va ser presidit per Josefina Cambra, actual degana, i per Salvador Carrasco, Mercè Izquierdo i Helena Ferrer.

Josefina Cambra va rebre el president en nom del Col·legi i va presentar l’acte. El vicedegà Francesc Danés va fer la glossa de Jordi Pujol, que, com tothom sap i és habitual en ell, va anar fent encertats comentaris sobre la marxa i, com va dir ell mateix, va parlar sense guió.

Mercè Izquierdo i Salvador Carrasco li van lliurar el diploma i la placa commemorativa i, finalment, Helena Ferrer, va donar per acabat aquest acte, que va ser especialment emotiu per a tots els representants del Col·legi i per a Jordi Pujol que va agrair calorosament que li haguessin atorgat aquest guardó.