La Intercol·legial

El Col·legi forma part de la Junta Directiva de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya des dels seus inicis l’any 2011. La Intercol·legial representa més de cent corporacions professionals de Catalunya, amb més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors professionals. El Col·legi és membre de la Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats i des del 7 de juny de 2018 en lidera la Comissió d’Ensenyament.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a finalitats reforçar la presència social dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment.

En podeu trobar més informació a la seva web.

Consejo General

El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias és l'òrgan de representació dels 27 col·legis professionals d'aquest nom existents a l'Estat espanyol, que acullen a un total d'uns 40.000 col·legiats. Accedeix al web.