Assegurances especials per als col·legiats

Pòlissa de responsabilitat civil

El Consejo General  de Colegios de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias té contractada, a través de Caixa d’Enginyers, una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil per a tots els nostres col·legiats, tant docents com altres professionals, 

Es poden triar diferents límits assegurats vinculats amb les professions que us detallem a continuació: pòlissa per a professionals (arqueòlegs, pèrits cal·ligràfics, historiadors de l'art, psicopedagogs, guies turístics, pedagogs, musicoteràpia, belles arts, mediadors i restauradors), pòlissa per a docents i pòlissa per a restauradors d’art.

Formalització de l’alta de les pòlisses:

Per formalitzar-ne l'alta cliqueu en aquest enllaç.

Per a més informació: 915 224 597, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, o bé secretaria@consejogenralcdl.es.

Important:

Aquesta pòlissa és només per a col·legiats en actiu, de manera que s’hi causarà baixa en el supòsit de pèrdua de col·legiació.

Només es renovarà la pòlissa als col·legiats en actiu.

Podeu ampliar la informació a gestions@cdl.cat o bé trucant al 933 170 428.

Altres assegurances

Caixa d’Enginyers proveeix als nostres col·legiats assegurances de la llar, d'automòbil, de vida i de protecció de pagaments. Per a més informació consulteu el seu web.