Assessoria jurídica

Servei gratuït per als col·legiats una tarda a la setmana: dijous, de 17 a 19 h

Darrera visita de l’any: dijous, 19 de desembre

Primera visita del 2020: dijous, 9 de gener

Cal demanar hora prèviament trucant al 93 317 04 28

Assessoria fiscal

Campanya de renda i patrimoni de l'exercici 2019 (període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2019)

Com cada any, el Gabinet Sellarès es posa a la disposició dels col·legiats per a la confecció de les declaracions de la Renda i el Patrimoni del 2019.

Com ja deveu saber, les mesures extraordinàries que s’han pres per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 per part del Govern no consideren la interrupció dels terminis per a la presentació de les declaracions de RENDA i PATRIMONI del 2019 i, com cada any per aquestes dates, ens permetem recordar-vos la cita amb Hisenda i l’inici de la CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI.

Les declaracions de l’IRPF i Impost sobre el Patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 1 d’abril i 30 de juny de 2020, ambdós inclosos, domiciliant el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 25 de juny de 2020. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2020.

Podeu consultar la relació de documents i dades necessàries per a la confecció de les declaracions esmentades, que detallem de forma orientativa, mitjançant aquest enllaç a Documentació.

Principals novetats de la campanya d’aquest any:

RENDIMENTS CAPITAL IMMOBILIARI

Es crea un nou annex de complementació voluntària, en què els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es clarifiquen determinades despeses, com, per exemple, identificació de la variació d’existències de l’exercici, desglossament més ampli de les despeses de personal, diferenciació de despeses per primes d’assegurances i les dotacions per amortització de l’immobilitzat material i immaterial.

Des de la declaració de l’estat d’alarma, el Gabinet Sellarès està treballant plenament operatius des dels domicilis i l’atenció en general es fa EXCLUSIVAMENT PER MITJANS TELEMÀTICS (correu electrònic, telèfon, xarxes socials).

A partir del dilluns 20 d’abril de 2020 ampliem l’horari d’atenció telefònica, tal com segueix: 

  • De dilluns a dijous laborables: de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 17.00 h.
  • Els divendres laborables: de 9.00 a 14.00 h.

Per aquest motiu i amb la finalitat de poder oferir un millor servei, el Gabinet us demana que, en el moment que reuniu tota la documentació, us poseu en contacte amb les seves oficines, al telèfon 934674467, o bé al correu electrònic del vostre assessor/a.

Mail de contacte: gestio_fiscal@sellaresga.com