Aula d'anglès. Prova de nivell

Si no teniu un títol que acrediti el vostre nivell, heu de fer aquesta prova:

English Language Level Test

Tot seguit trobareu una sèrie de proves ràpides que us donaran una idea aproximada del vostre nivell d'anglès en una escala de 0 a 5.

Comenceu pel nivell que penseu que us correspon i aneu responent a les preguntes fins que finalitzi la prova i se us assigni un nivell. Si, feta la prova, obteniu una nota alta, passareu a una prova per a un nivell superior. Si obteniu una nota baixa, passareu una prova per a un nivell inferior.

Per on voleu començar?

Level 1  Level 2  Level 3  Level 4  Level 5

 

En la taula següent trobareu el curs que us correspon segons el nivell que heu obtingut:

Nivell

CEFR

CDL CURS

Nivell 0

   

Nivell 1

A2

 

Nivell 2

B1

Anglès nivell intermedi

Nivell 3

B2

Anglès nivell intermedi alt
o
Preparació Cambridge First Certificate

Nivell 4

C1

Anglès Avançat
o
Preparació Cambridge Advanced Certificate

Nivell 5

C2

Anglès Avançat
o
Preparació Cambridge Advanced Certificate