« tornar

Barcelona té una taxa de fracàs escolar als 16 anys del 14,6%, set punts inferior a la catalana


L'Ajuntament impulsa aquest curs un pla adreçat a la recuperació acadèmica de l'alumnat que ha deixat els estudis
MARIA ORTEGA
La taxa de fracàs escolar als 16 anys a la ciutat de Barcelona se situa en el 14,6%, segons dades de l'Ajuntament, mentre que al conjunt de Catalunya són un 21,5% els alumnes d'últim curs d'ESO que no aconsegueix el graduat. El tant per cent d'alumnes que no continuen estudiant després de l'educació obligatòria, l'ESO, és del 26%, la mateixa que la mitjana catalana.
Per fer front a aquestes xifres, l'Ajuntament de la ciutat ha presentat aquest dimarts un pla d'actuació encaminat a recuperar acadèmicament aquells alumnes que han abandonat els estudis a través de la creació de més places per als programes de qualificació professional inicial, els PQPi.

El regidor d'Educació, Gerard Ardanuy, ha explicat el curs passat hi va haver uns 840 alumnes que es van quedar a la llista d'espera d'un d'aquests cursos. I, per això, de cara a aquest curs, a través d'una col·laboració públic-privada (hi participen 15 centres educatius de titularitat pública, nou de privats i 13 entitats de serveis socials), es doblen les places: de 511 a 1.124. Un total de 67 cursos diferents de PQPI.
El pla s'enfoca a nois d'entre 16 i 19 anys i es vertebra a través de tres línies d'actuació. La primera és l'oferta de cursos al centres públics del Consorci d'Educació de Barcelona, la segona són els cursos cofinançats per l'Ajuntament (el consistori assumeix el 50%, un mínim del 25% l'entitat promotora i un màxim del 25% la família) i la tercera, els cursos públics finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
La iniciativa té també un vessant social. L'Institut Municipal de Serveis Socials hi aporta 680.000 euros per cofinançar 546 places, la meitat de les quals es reservaran a alumnes derivats dels Serveis Socials.
Ardanuy ha destacat que aquests programes obtenen un 67% de retorn acadèmic i que, per tant, són una prioritat municipal. Aquest pla representa un increment del 120% de les places públiques en relació al curs passat.