« tornar

Carles Duarte rep el Premi Ramon Fuster

El 20 de març va tenir lloc a la sala d’actes  del Col·legi el lliurament del Premi Ramon Fuster i Rabés –màxim guardó del Col·legi– al col·legiat Carles Duarte i Montserrat.

Presidien l’acte la degana, Josefina Cambra, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila.

En la glossa que el vicedegà Francesc Danés va fer de Carles Duarte es van posar de manifest els mèrits que justificaven l’atorgament del premi, com ara el seu treball com a lingüista en la formulació, precisió i proposta de fixació del llenguatge administratiu i jurídic català en un moment en què s’imposava poder disposar d’aquest llenguatge d’especialitat –actualitzat i útil– per estrictes raons de funcionalitat operativa en els organismes públics, universitats, etc.

Es destacava també la seva aportació filològica en aspectes de diacronia de la llengua, gramàtica històrica, història de la llengua, estudis etimològics, etc., tendència a la qual el van decantar la coneixença personal i la col·laboració durant deu anys amb l’il·lustre filòleg Joan Coromines.

En feia constar igualment la seva activitat política exercint durant més de vint anys diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya, com a president de la Sectorial de Cultura de Convergència i com a director general de Difusió o secretari general de la Presidència. S’hi destacava la seva il·lusió i la seva passió per la política amb l’exercici de virtuts indispensables en els càrrecs públics de responsabilitat: la humilitat i la prudència.

Es va parlar també de la defensa que Carles Duarte ha fet al llarg de la seva vida de la necessitat de compromís indefugible de la societat civil –el compromís individual i col·lectiu– en la vertebració del país, més enllà de les responsabilitats que pertoquen a les institucions públiques o al poder polític. En aquest sentit s’adduïa el seu exemple de compromís actiu des de diverses entitats del país, singularment la seva llarga trajectòria com a director de la Fundació Lluís Carulla.

En valorava la seva tasca poètica exercida al llarg de tota una vida com una pulsió expressiva necessària, com una forma de coneixement, com una manera commoguda de mirar al món, com un intent de comprendre i interpretar el batec últim de l’univers, el que hem viscut, el que vivim, l’impuls de persistir.

En destacava també el seu paper com a traductor de poesia i rapsode, alhora que es valorava el predicament de què ha gaudit la seva obra, que ha estat objecte de traducció a diverses llengües.

La degana, que va obrir l’acte, va voler agrair la llarga col·laboració de Carles Duarte amb el Col·legi, sobretot com a professor en tasques de formació del professorat.

Va tancar l’acte el Conseller Santi Vila, que va voler destacar la generositat amb què Carles Duarte s’havia mogut en l’acció política, amb la mirada posada en els grans reptes que el país tenia plantejats més enllà de la estricta militància política o ideològica.

Carles Duarte va agrair el lliurament  del premi perquè, recordant Ramon Fuster, fèiem justícia  al primer degà del Col·legi de l’època democràtica, a un gran pedagog i a un patriota compromès. També per la seva afinitat amb el Col·legi després de trenta anys de formar-ne part com a col·legiat.

Va voler destacar, finalment, que si alguna obra es podia reconèixer en qualsevol dels àmbits on ha treballat, es devia a la lleial col·laboració de molta gent, sovint anònima, que li ha fet costat incondicionalment.