Carta oberta als i les docents de la Comissió d'Ensenyament de la Intercol·legial

Col·legi Oficial

La Comissió d'Ensenyament de l'Associació Intercol·legial ha redactat aquesta carta oberta als i les docents arran de la situació que fa mesos ha provocat la pandèmia de la COVID-19.

Sis mesos després d’aquell tancament d’aules s’ha iniciat el nou curs escolar 2020-2021, als centres educatius i a les universitats, i ho ha fet amb una inequívoca aposta per l’educació presencial. La Comissió d’Ensenyament de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya celebrem que, malgrat les actuals circumstàncies sanitàries, es reobrin els centres educatius i les universitats i, transcorreguts sis mesos, l’alumnat reprengui l’activitat lectiva presencial, entesa com una prioritat. Hem descobert què està en joc quan hem descobert que estava en joc. L’educació és un servei públic essencial i un dret que hem de garantir. 

Carta oberta als i les docents de la Comissió d'Ensenyament de l'Associació Intercol·legial