Centre Didàctic de Ciències Experimentals

Webs d'interès

Biologia

Projecte “Biologia en context”:  https://sites.google.com/a/xtec.cat/biologia-en-context/home
Medicina: http://guides.library.ucsf.edu/
Imatges i fitxes d'insectes:  www.bugbios.com
Centre for Microscopy &m;icroanalysis, Nanoworld: http://www.uq.edu.au/nanoworld/
Anatomia humana:
The Heart: An Online Exploration:  http://sln.fi.edu/biosci/biosci.html
Botànica: Center for aquatic plants:  http://aquat1.ifas.ufl.edu/
Scott's Botanical Links  http://www.ou.edu/cas/botany-micro/bot-linx/
Royal Botanical Kew Gardens   http://www.rbgkew.org.uk/
Wolfram demonstrations Project  http://demonstrations.wolfram.com/topics.html#195

Física

Projecte “Física en context”  https://sites.google.com/a/xtec.cat/fisicaencontext/

Mesures
Practicant amb xifres significatives
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/sigfig/sig.htm

Física en general
edu365
Departament d’Ensenyament . Diferents activitats amb adreces interessants.
http://edu365.com/
La Baldufa de la UPC
són interessants els fislets. Conté proves d'accés a la universitat resoltes
http://baldufa.upc.es
 
Física con ordenador: curs de Física per A. Franco de l'escola universitària d’enginyeria tècnica industrial d'Eibar. Té molts applets que il·lustren molts fets i conceptes.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
 
40 applets de Walter Fendt (desembre 2001). Hi ha traducció al castellà
http://www.walter-fendt.de/ph14s/
 
Col·lecció d'applets de Física: Fonaments de Física (forces de Coriolis, equipotencials...), Dinàmica (pèndol, lleis de Kepler...), Mecànica quàntica, biografies. Universitat de Barcelona. En català.
http://www.ecm.ub.es/team/
Departament de Física teòrica de la Universitat de València. Conté enllaços a altres pàgines entre elles A. Franco i Physics 2000.
http://fisteo.uv.es/catala/applets.html
 
Physic 2000. pàgina en castellà
http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl
 
Física re-Creativa: experimentos de Física usando nuevas tecnologias (Argentina)
www.fisicarecreativa.com
Física “Aula virtual”
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Hwang/ntnujava/indexH.html
 
Demostracions de Física. Més de 7500 demostracions i experiments segons l’AAPT (American Association of Physics Teachers)
Physical Sciences Resource Center
www.psrc-online.org
Physical Science  http://www.teachersdomain.org/browse/?fq_hierarchy=k12.sci.phys
Wolfram demonstrations Project  http://demonstrations.wolfram.com/topics.html#195
Tianguis de física  http://www.tianguisdefisica.com/

Moviment Harmònic Simple
Fotos del Pont de Tacoma
http://www.civeng.carleton.ca/Exhibits/Tacoma_Narrows/DSmith/photos.html
Video Tacoma
http://www.eicn.ch/anex/tacoma.htm

Ones Efecte Doppler
http://library.thinkquest.org/19537/java/Doppler.html

Camp elèctric
Línies de camp
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap18/RR447app.htm
 
Càrregues i camps
http://www.colorado.edu/physics/PhysicsInitiative/Physics2000.05.98/applets/nforcefield.html

Geologia

Earth and Space Science  http://www.teachersdomain.org/browse/?fq_hierarchy=k12.sci.ess
Informació sobre terratrèmols:
http://quake.wr.usgs.gov/
http://cwis.usc.edu/dept/tsunamis/
http://www.geophys.washington.edu/tsunami/
http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/
http://www.iris.edu/
http://www.sensorium.org/breathingearth/unsw/

Institucions i associacions amb seccions científiques

Institute of Physics:      http://www.iop.org
Union des Physiciens de França:    http://www.udppc.asso.fr/national/
The Royal Society of Chemistry:    http://www.rsc.org
Societat Catalana de Químicahttp://www.iec.es/scq
Societat Catalana de Fisica http://www.iec.es/scf
Associació de professors de fisica i quimica de Catalunya: http://www.fisicaiquimica.org/
Science Across the World: www.scienceacross.org
Acadèmia de Ciències de Rússia: http://arc.iki.rssi.ru/Welcome.html

Química

Projecte “Química en context”   https://sites.google.com/a/xtec.cat/quimica-en-context/?pli=1
Programa per visualitzar molécules en 3D:     http://www.acdlabs.com
(per baixar i instal·lar)
Programa per visualitzar molécules en 3D: RasMol:
http://www.umass.edu/microbio/rasmol/
Tots els espectres dels elements:   http://jf-noblet.chez.tiscali.fr/spectres/index2.htm
Didáctica de la química y la vida cotidiana  http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm
Pep Químic  http://pepquimic.wordpress.com/
Micorescale  gas chemistry   http://mattson.creighton.edu/AllGases.html
Practical chemistry   http://www.nuffieldfoundation.org/practical-chemistry
Chemit Resource List  http://www.chemit.co.uk/Resource/List
Wolfram demonstrations Project  http://demonstrations.wolfram.com/topics.html#195
Physical Science  http://www.teachersdomain.org/browse/?fq_hierarchy=k12.sci.phys
Chemistry comes alive!  http://www.jce.divched.org/jce-product/chemistry-comes-alive

« tornar