« tornar


Celebració de la Junta General del CDL

Dilluns, 18 de febrer, a partir de les 19 h, va tenir lloc la Junta General del Col·legi de Doctors i Llicenciats, d’acord amb el que s’estableix en els estatuts del CDL. L'ordre del dia va ser el següent:

1. Informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2018.
2. Balanç econòmic de l’exercici 2018.
3. Pressupost de l’exercici 2019.  

Properament es publucarà l'acta de la Junta amb l'informe i el balanç corresponents a l'any 2018.