Projectes internacionals


KBIP/COMconèixer

Què és?

Una xarxa internacional de construcció de coneixement de manera col·laborativa entre professors, alumnes i experts de Catalunya i de diferents països, a través de la metodologia compartida, la plataforma Knowledge Forum i altres aplicacions informàtiques.

 Metodologia compartida:

  • Identificar una pregunta, un problema, una problemàtica del món real que preocupi els alumnes i pugui esdevenir un tema d'estudi i recerca.
  • Cercar preguntes i respostes progressivament més complexes per treballar-hi col·lectivament. Allunyar-se de qüestions que exigeixen respostes exactes i d’altres de les quals coneixem la resposta
  • Avaluar els propis progressos a nivell individual i col·lectiu.

Objectius

El projecte COMconèixer es proposa assolir uns objectius generals i uns altres d’específics:

  • Desenvolupar la metodologia de treball per projectes, on se'n focalitza el caràcter col·laboratiu a escala d'aula, de centre, de xarxa de Catalunya i de xarxa internacional.
  • Coordinar la xarxa local de professors i professores de Catalunya que s'integren en una xarxa internacional formada per tots els països participants.
  • Formació en la metodologia de treball a partir de la pròpia construcció de les activitats a desenvolupar amb els alumnes i l'estudi d'altres experiències.
  • Utilització del Knowledge Forum, eina informàtica creada per l'IKIT (Institute for Knowledge Innovation and Tchnology), de la Universitat de Toronto, com a plataforma de suport durant el procés de construcció conjunta de coneixement i d'avaluació dels resultats.
  • Formar en la metodologia de treball a partir de la pròpia construcció conjunta de les activitats a desenvolupar amb els alumnes.
  • Autoavaluació de l’impacte metodològic, tecnològic i didàctic feta pel professorat i l’alumnat implicat.

 

Qui en són els protagonistes?

El protagonista principal és l’alumnat dels centres educatius de primària i secundària, tutoritzats pel professorat d’aquests centres.

El professor actua com a guia i dinamitzador.

La llengua vehicular varia segons el nivell educatiu dels alumnes i els grups amb qui es col·labora. Les llengües utilitzades són el català, l’anglès i el castellà. També es poden utilitzar altres llengües segons les concrecions del currículum en el centre.

Centres que hi participen

Centres educatius de Catalunya que tenen una llarga experiència en projectes de cooperació internacional. Es vol afavorir l’intercanvi qualitatiu i les bones pràctiques (good work & good practice) amb l’objectiu d’aprofundir en autèntiques qüestions i construir conjuntament teories que les expliquin i nous coneixements.

Escola Sant Gervasi, Escola Petit Món-Felisa Bastida, Escola Sant Pau Apòstol, INS Baix Camps, Escola Andersen, Escola Ernest Lluch, Escola Dolors Montserdà-Santapau, Centre Tecnopedagògic Binomi.

S’ha col·laborat amb escoles de diversos països: el Canadà, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Finlàndia, Hong-Kong, Grècia i Itàlia.

Quins en són els impulsors?

El projecte neix a Catalunya, a partir de l’experiència desenvolupada a la Universitat Laval del Quebec i la Universitat de Toronto.

El Col·legi de Llicenciats de Catalunya, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’ICE de la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull -Blanquerna, la Universitat de Laval (Quebec) i la Universitat de Toronto impulsen aquest projecte a Europa.

Les universitats i els experts del Departament d’Educació hi aporten aspectes metodològics, eines i suports digitals, així com el seguiment i la formació dels ensenyants-tutors. Les universitats canadenques de Toronto i el Quebec hi aporten les seves experiències en el camp de la recerca, la col·laboració educativa internacional, i en l’actualització de les aplicacions informàtiques.

Avaluació

Des de l’inici del desenvolupament del Projecte s’han dut a terme avaluacions externes per trobar evidències dels resultats i orientar canvis

La primera avaluació es va fer el 2006, per part del Consell Superior d’Avaluació, del Departament d’Ensenyament, que va ser publicada a la Col·lecció Documents, núm. 8.

 Segona avaluació del projecte COMconèixer 2014: Consell Superior d’Avaluació. Col·lecció Documents, núm. 32

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/publicacions/colleccio_documents/32-avaluacio-del-projecte-comconeixer-2014/

El 2019 s’inicia un nou procés d’avaluació, seguint el model de l’OCDE, descrit en el document The OECD Handbook for Innovative Learning Environments.

Altres informacions d’interès

 Interessats en participar-hi. Previsions curs 2020-2021

            1. Acordar el tema o projecte comú per ser treballat pel màxim de grups de la xarxa de primària i el tema o projecte per a la xarxa de secundària.

            2. Sessions de formació i coordinació: una al mes. 

            3. Comptar amb l'equip permanent de coordinació, amb els coordinadors de la xarxa de centres de primària, la de centres de secundària i els experts de les universitats.

            4. Introduir els canvis necessaris després dels resultats de la darrera avaluació del curs 2019-2020.

            5. Mantenir el contacte amb els referents del Quebec i de Toronto.

Per a més informació: secretaria@cdl.cat

Vegeu a l'Agenda de tardor, a la pàgina 6, informació sobre la 44a Conferència Anual de l'ATEE.

Material d’ús exclusiu per als centres participants (enllaç a la zona privada del CDL)

Informació ampliada del projecte

Consulteu l’informe del projecte.

Vídeo:

Presentació del projecte per part de Mireia Montané

Referents internacionals del projecte

Thérèse Laferriere, Universitat Laval, Quebec

ISCAR: International Society for Cultural-historical Activity Research 

LOPI WORKSHOP, ISCAR, Quebec City

 

Karl Bereiter i Marlene Scardamalia, Universitat de Toronto

Knowledge Building International Institute

 


Associació Héloïse

Què és?

És un organització europea que té com a objectiu salvaguardar el llegat que ens han deixat rellevants pedagogs i que segueixen sent referents en el món de l’educació avui.

A través de Col·loquis anuals es dona a conèixer i preservar aquest patrimoni pedagògic i, alhora, ens ajuda a entendre millor, a analitzar i a posar en valor tant la història com l’actualitat d’aquests pedagogs en el context contemporani. Aquest enfocament, per descomptat, s’associa al coneixement de pedagogs contemporanis d’altres països i regions d’Europa.

Fullet Association Héloïse en francès

Fullet Association Héloïse en anglès

El Col·legi en forma part.

Col·loqui a Barcelona 2019

El mes de febrer de 2019, es va celebrar el Col·loqui a Barcelona i es va fer referència als itineraris personals i pedagògics de cinc grans pedagogs catalans com són Francesc Ferrer Guàrdia, Rosa Sensat Vilà, Alexandre Galí Coll, Ramon Fuster Rabés i Marta Mata Garriga.

Plafons informatius

Introducció

Ramon Fuster

Francesc Ferrer i Guàrdia

Alexandre Galí

Marta Mata

Rosa Sensat

Ramon Fuster i Rabés (BELL-LLOC D’URGELL, 1916 - BARCELONA 1976)

 Des del Col·legi volem destacar la figura del nostre degà, Ramon Fuster i Rabés (Bell-lloc d’Urgell, 1916 – Barcelona, 1976)

La passió per l’educació i l’activisme cívic i cultural

«El dia en què l’educació per a tothom, igual per a tothom i en tots els graus sigui no sols un dret, sinó un fet, una realitat, la humanitat caminarà amb passa segura cap a un món d’ordre i cap a una pau en la llibertat i en l’amor.»

(L’educació, problema social, 1965)

Etapa de formació (1916–1955)

Estudis de batxillerat a Balaguer. Estudis de magisteri i filosofia i lletres a Barcelona. Professor de l’escola Virtèlia. Col·laborador de les revistes d’orientació cristiana Forja i Qüestions de Vida cristiana. Fundador de la revista Quaderns d’Orientació Familiar.

Etapa de plenitud (1956–1976)

Fundació de l’escola Tagore de Bellaterra amb Maria Rosa Fàbregas (actualment escola Ramon Fuster, dins de la Fundació Collserola). Direcció de l’Escola de Jardineres-Educadores d’Infància del CICF. Fundador de la revista infantil Cavall Fort i impulsor del diari Avui. President del Centre d’Estudis Francesc Eiximenis. Degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, des d’on va impulsar un gir radical a l’entitat.

«L’educació, que és joc constant de desadaptació i readaptació, falla si no ensenya la necessitat del canvi i de l’oposició.» (L’educació, problema social, 1965)

CONTACTE

www.pedagogues-heloise.eu/

contact.heloisepedagogues@gmail.com

Twitter : @assoc_heloise Facebook: association.heloise

  

Projectes ERASMUS + de la Comissió Europea 

 


ArchaeoSchool for the future

 

Passat i futur es van donar de la mà en un projecte en què van participar institucions i centres educatius de tres països mediterranis –Grècia, Itàlia i Catalunya– en un dels àmbits que formen part del seu ADN, el patrimoni arqueològic.

Al llarg de tres anys, els alumnes d’aquest tres països, guiats pel seu professorat, van estudiar els jaciments arqueològics de l’antiga Messene (Grècia), de Verona (Itàlia), de la Tarragona romana (Tàrraco) i d’Empúries. Amb aquest projecte, i a través d’aquest llegat grec i romà, han pogut compartir i posar de manifest la seva herència cultural i lingüística comuna. La llengua vehicular ha estat l’anglès.

Una mostra d’aquest patrimoni està exposada en el Virtual Museum, ideat pel Col·legi de Llicenciats amb la intenció de permetre aportar imatges de les millors peces dels museus dels tres països mediterranis que participen en el projecte (Catalunya, Itàlia i Grècia).  

Es poden consultar els objectius del programa, les fases de desenvolupament i els documents i materials elaborats durant el desenvolupament del programa a la pàgina web del projecte.


World Federation of Associations of Teacher Education (WFATE)

 

La WFATE (o WORLDFATE) integra les associacions de formació del professorat d’Europa (ATEE), dels Estats Units (ATE-USA), del Canadà (IAKB), d’Austràlia (ATEA), d’Àfrica (AATE) i de Hong Kong.

El Col·legi de Doctors i Llicenciats està integrat a l’ATEE i també a la WORLDFATE. Durant el període 2016 – 2018 va ser-ne presidenta la Sra. Mireia Montané, directora dels Programes  Internacionals del Col·legi i actualment membre del WFATE Board.

 

Conferències biennals WFATE

Les conferències biennals s’han celebrat a Chicago, Nairobi, Pequín i Barcelona (2016), Melbourne (2018) i s’estava preparant la de Houston, TX, 2020, que passarà a celebrar-se el 2021, per motius de la pandèmia de la COVID-19

La conferència de Barcelona la va organitzar el Col·legi, amb un ampli suport d’entitats educatives i universitats. Hi van participar especialistes de tot el món i s’hi va debatre la innovació en la formació del professorat.

Document de síntesi de la Conferència WFATE de Barcelona. https://www.worldfate.org/conferences.php

Vídeo de les conclusions i l'acte de cloenda

 

Revista electrònica de la WFATE

https://www.worldfate.org/journal.php

 

NOTA IMPORTANT

A causa dels canvis socials i organitzatius que està comportant la pandèmia, s’ha hagut de posposar la celebració de la propera Conferència Biennal fins a l’any 2021, però s’ha dissenyat un número extraordinari de la Revista on s’inclouran articles de reflexió i experiències educatives al voltant del tema:   

Learning, Teaching and Teacher Education in a Global Pandemic. 

El termini per a la presentació dels escrits finalitza el 30 de novembre de 2020

Se'n pot trobar informació complementària a l’adreça de la Revista https://www.worldfate.org/journal.php