Experiència internacional

Centre de Projectes Europeus i Internacionals


Aquest Centre es va crear el 1987 amb la finalitat de difondre les polítiques educatives europees i sobretot els programes de formació permanent del professorat Comenius, Leonardo i Erasmus.

El CDL és un dels membres més antics de l'Association for Teacher Education in Europe (ATEE), de la qual forma part des del 1987. Posteriorment es va incorporar a l'Association of Teacher Educators (ATE).

També és membre fundador de la World Federation of Teacher Education (WFATE).