Centre Didàctic de Ciències Experimentals

Taller de pràctiques de geologia

A càrrec de de Xavier Juan, col·legiat i representant de l’European Geosciences Union (EGU) per a Catalunya, vicepresident de l’Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) i membre del Comitè internacional de l'Association for Science Education

Aquestes activitats pràctiques de geologia requereixen pocs mitjans materials. Les activitats es poden adaptar a tots els nivell d’educació secundària i, en alguns casos, també són adequades per a alumnes més joves. Aquest taller compta amb el suport de la Comissió d’Educació de l’European Geosciences Union. Hi tenen prioritat d’inscripció els nostres col·legiats.

  

Data i hora: 21 de novembre de 2019, a les 18.45 h

Lloc: Seu del Col·legi de Doctors i Llicenciats (Rbla. Catalunya, 8, pral.)

Activitat gratuïta. Si hi voleu assistir, cal que envieu un mail a activitats@cdl.cat