Centre Didàctic de Ciències Experimentals


El CDCE és el centre de documentació del Col·legi per a tots els professionals que es dediquen a l’ensenyament de les ciències a qualsevol nivell.

Manté una biblioteca amb llibres de projectes de ciències, didàctica i investigació, treballs pràctics, història de la ciència...

La seva hemeroteca conté  més de 30 revistes de didàctica de les ciències. Es pot accedir als índexs d’aquestes revistes  si cliqueu  “Revistes”.